Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Styrdokument

Styrdokument

Samverkansavtal Kommun och sjukvård i Göteborgsområdet (rev 2023-feb)

Samverkansplan 2024–2025

Uppdragsbeskrivning Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet

Arbetsordning för politiskt samråd Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet (rev 2023-feb)

Kommunikationsstrategi 

Årsrapporter

Årsrapporter - Samverkan i Göteborgsområdet

Handlingsplaner

Handlingsplaner - Samverkan i Göteborgsområdet

Delregionala överenskommelser, riktlinjer och rutiner i samverkan

Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning 

Presentationsmaterial: Stöd när barn placeras Delregional vägledning

Delregional riktlinje om samverkan för förstärkt och samordnad vård och stöd för personer med psykisk sjukdom och kriminalitet

Riktlinje för kontraktsvård – Samverkan mellan kommun och kriminalvård vid utredningar om kontraktsvård och placeringar för vårdvistelser

Lokal riktlinje för samverkan mellan Haga mödra-barnhälsovårdsteam, kommunerna i Göteborgsområdet och södra Bohuslän samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillämpningsanvisning med fokus på LVM för Göteborgsområdet

Överrenskommelse i samverkan kring bestämmande av människas död vid väntade dödsfall

Delregional rutin Närsjukvårdsteam SU - Kontakt och kommunikation

Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

Larmplan med remisshantering personcentrerad mobil röntgen

Delregional rutin för förskrivningsprocessen av hjälpmedel i samband med utskrivning från slutenvården (giltighetsperiod: 2024-06-01 till och med 2025-06-01)

Länsgemensamma styrdokument

De gemensamma styrdokument tas fram mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg. I riktlinjen Gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg beskrivs dokumenttyper, användningsområden och process för beredning och beslut av de gemsamma styradnde dokumenten. 

Listan ses över och kompletteras kontinuerligt. Hör gärna av dig om du saknar något dokument eller har frågor! Kontaktuppgifter.

Avtal

Överenskommelse

Samverkansavtal

Handlingsplan

Länsgemensam riktlinje

Länsgemensam rutin

Vägledning

Senast uppdaterad: 2024-05-06 06:22