Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan Skaraborg

Aktuellt Vårdsamverkan Skaraborg

  • Med en månad kvar har alla platser till årets Partssamverkanskonferens nu blivit fyllda. Den årliga konferensen, som kommer äga rum på Insikten i Skövde Science Park, har en kapacitet på 140 deltagare som nu alltså fullbokats.

  • Ungdomar i Skaraborg som har risk för ett skadligt bruk och/eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar kan nu få hjälp på en ny öppenvårdsmottagning - Mini-Maria Skaraborg (kommer även benämnas Mini-Maria Östra), liknande verksamheter finns sedan tidigare i andra delar av regionen. Mini-Maria vänder sig till ungdomar mellan 13 och 21 år samt deras närstående. En central utgångpunkt på mottagningen är att stödet och behandlingen ska involvera både ungdomen och hens familj med syfte att leda till en förändring som håller över tid. Stödet är kostnadsfritt och ungdomarna och deras närstående kan ta direktkontakt med mottagningen – det krävs ingen remiss eller biståndsbedömning.

  • Nu öppnas anmälan till konferensen om samverkan vid samsjuklighet.

  • En halvdagskonferens för personal, chefer och politiker i Skaraborg som jobbar med eller tar beslut som rör unga med behov av anpassningar i måltiderna inom förskola och skola.

  • Drygt 60 personer från Skaraborgs 15 Treparter samlades 21 november till 2023 års Trepartskonferens i Falköping. Under dagen fylldes lokalerna av föreläsningar, dialoger och mingel.

  • Välkommen till en konferens för alla medarbetare som samverkar kring barn och unga inom kommunal eller regional verksamhet via Partssamverkan och/eller i direkt verksamhet!

  • I november startade projekt Samsjuklighet. Projektet syftar till att utforska hur våra organisationer möter personer med psykisk ohälsa och skadligt bruk eller beroende.

Samverkan över gränserna - för god och säker vård

Vårdsamverkan Skaraborg är en arena för samverkan mellan region och kommun i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola. Tillsammans verkar vi för att den enskilde ska uppleva en god hälsa och en sammanhållen vård och omsorg när hen är i behov av insatser från båda huvudmännen. För att lyckas med detta krävs ett gemensamt ansvar och strukturella förutsättningar.

Vårdsamverkansarenan ska möta upp den länsgemensamma ledningsstrukturen för att säkerställa en jämlik vård och omsorg i hela länet och vara ett stöd för stärkt samverkan på lokal nivå. Arbetet i Vårdsamverkan är ett ständigt pågående arbete som utvecklas genom goda relationer, tillit och förtroende mellan olika parter och verksamheter hos de två huvudmännen. Vi tar ansvar för en aktiv dialog och bidrar med vår kompetens för att stärka förutsättningarna till samverkan.

I Skaraborg är det vår målsättning att se möjligheterna bortom organisatoriska gränser och verka för gemensamma lösningar så att den enskilde kan ges förutsättningar för en god hälsa samt få det stöd hen behöver.

Skaraborg


Senast uppdaterad: 2022-11-23 11:43