Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan Skaraborg

Aktuellt Vårdsamverkan Skaraborg

Samverkansgrupperna Barn/Unga och Vuxna Psykisk hälsa, missbruk/beroende har beslutat om en reviderad rutin för kostnadsfördelning vid placering av personer utanför hemmet.

En Regional rutin – Provtagning av patienter med misstänkt Covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård, t ex SÄBO är framtagen.

En samlingssida för information med anledning av coronaviruset med uppdateringar kring överenskommelser och information från Vårdsamverkan Skaraborg. Kommuner och region uppdaterar löpande på respektive informationssida som vi länkar till här.

För att säkerställa in- och utskrivningsprocessen från sjukhuset under påskhelgen ska bemanning ske påskdagen kl. 13.00 – 15.00, enligt beslut i beredningsgrupp AU/Styrgrupp vårdsamverkan.

En brett representerad arbetsgrupp har arbetat fram ett inriktningsdokument för LVM i Skaraborg, som nu har beslutats av Styrgruppen för Vårdsamverkan i Skaraborg.

Samverkan över gränserna - för god och säker vård

Vårdsamverkan Skaraborg är ett samarbete mellan Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och Skaraborgs Kommunalförbund.

Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att vårdtagare och patienter ska uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Styrdokument & riktlinjer

Styrdokument, riktlinjer och anvisningar nås via toppmenyn, under Styrdokument.

Instruktionsfilmer och webbutbildningar finns under Utbildningar & konferenser.

Skaraborg

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

En ny riktlinje har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Riktlinjen är ny i sitt slag och heter Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn. Syftet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet genom att redan under graviditeten uppmärksamma om det finns risk att barnet far illa antingen under graviditeten eller efter födelsen.

Kommunerna och Västra Götalandsregionen tar fram en gemensam färdplan för Nära vård. Just nu pågår arbetet med att ta fram en gemensam målbild, identifiera prioriterade målområden, ta fram en tidplan fram till 2030 och ta fram förslag till gemensam uppföljning och analys.

Den 23 april arrangerar Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen Samverkansdagen 2020 i Göteborg. Anmäl dig idag och säkra din plats.


Senast uppdaterad: 2019-10-16 14:22