Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan Skaraborg

Aktuellt Vårdsamverkan Skaraborg

  • Välkommen att delta i valfri föreläsning om konsten att Våga Fråga! Det finns fyra tillfällen att välja mellan. Allt för många, både unga och vuxna, funderar någon gång på självmord. Det kan vara en person i din närhet och det kan sluta med att personen tar sitt liv eller gör ett försök. Om vi blir tryggare i att våga fråga, kan vi räcka ut en hand, finnas där och kanske göra skillnad!

  • Samverkansgrupp Barn och Unga har genomfört en kartläggning av föräldraskapsstödprogram i Skaraborg. Resultatet är nu sammanställt i en rapport per kommun som förmedlats till de lokala partsamverkansgrupperna via sammankallande, samt en sammanfattningsrapport med tillhörande bildspel för Skaraborg som helhet.

  • Vårdsamverkansgrupp Vuxna, psykisk hälsa, missbruk/beroende (VPMB) beslutade vid sitt senaste möte att Trepartkonferens 2021 kan genomföras utifrån gällande restriktioner. Inbjudan har gått ut brett och konferensen är så gott som fullbokad.

  • Utbildningen ges vid ett par tillfällen under hösten. Välj mellan inriktningarna barn/unga eller vuxna. Här finns mer information och möjlighet att anmäla sig.

  • Färdplan - God och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ut på remiss. Nu kan du anmäla dig till remisskonferenserna!

Samverkan över gränserna - för god och säker vård

Vårdsamverkan Skaraborg är ett samarbete mellan Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och Skaraborgs Kommunalförbund.

Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att vårdtagare och patienter ska uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Skaraborg

Styrdokument & riktlinjer

Styrdokument, riktlinjer och anvisningar nås via toppmenyn, under Styrdokument.

Instruktionsfilmer och webbutbildningar finns under Utbildningar & konferenser.


Senast uppdaterad: 2021-06-22 09:26