Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan Skaraborg

Aktuellt Vårdsamverkan Skaraborg

  • En ny version av Skaraborgs tillämpning för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, öppenvårdsprocess samt IT-tjänsten SAMSA har beslutats av AU Styrgrupp Vårdsamverkan. Förslaget på revidering har bearbetats av Samordnad hälsa, vård och omsorg under hösten.

  • Nu finns ett nytt inlägg i bloggen från projektledaren för Barn och ungas psykiska hälsa. Tips om stöd i kris-tider.

  • Inriktningsdokument ”Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende” riktar sig till ledningsfunktioner inom region och kommuner i Västra Götaland.

  • Trepartskonferens 2020, som var planerad till den 8 december, är inställd på grund av det rådande läget med coronapandemin. Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende som planerar Trepartskonferensen hoppas kunna återkomma med ett nytt datum under 2021.

  • Sedan tidigare finns Beslut om helgbemanning under 2020 för att säkerställa utskrivningsprocessen från sjukhus, som antagits av styrgruppen för Vårdsamverkan Skaraborg. Vi påminner om detta inför jul och nyår!

Samverkan över gränserna - för god och säker vård

Vårdsamverkan Skaraborg är ett samarbete mellan Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och Skaraborgs Kommunalförbund.

Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att vårdtagare och patienter ska uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Samverkanskompetens Skaraborg

Skaraborg

Styrdokument & riktlinjer

Styrdokument, riktlinjer och anvisningar nås via toppmenyn, under Styrdokument.

Instruktionsfilmer och webbutbildningar finns under Utbildningar & konferenser.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

  • I Västra Götaland finns nu en länsgemensam handlingsplan för Suicidprevention, med ambition om att skapa engagemang och framtidstro inom ett område som ofta upplevs som utmanande och svårt. Men! Kan vi mobilisera våra gemensamma krafter så kan vi rädda liv.

  • Den 3 december genomfördes den digital Esther konferens med över 300 medverkande från hela Sverige.

  • NSPHiG bjuder in till lansering av en rykande färsk handbok i brukarinflytandeinom psykiatrisk vård och omsorg. Lanseringen riktar sig till dig som arbetar medpsykisk hälsa i kommun, region, myndighet eller brukarorganisation, men äröppen för alla som är intresserade av området.

  • Den 5 oktober tog Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg beslut om gemensam rutin för samtycke till informationsöverföring.


Senast uppdaterad: 2018-02-13 11:47