Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan Skaraborg

Aktuellt Vårdsamverkan Skaraborg

  • Nu finns nya blogginlägg från projektledarna för Suicidprevention och för Barn och unga inom Psykisk hälsa - delregional aktivitetsplan.

  • Nytt inlägg från Annette Holmberg som är projektledare med uppdrag att samordna och driva processer samt stödja parternas gemensamma arbete i Vårdsamverkan Skaraborg utifrån länsgemensam Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020 - 2025.

  • Årets Trepartskonferens för samverkan kring vuxna med psykisk ohälsa och missbruk/beroende kommer att hållas 29 oktober, preliminärt på plats i Skövde.

  • Höstens ”Esthers släktträff” planeras till den 21 oktober 2021. Region Örebro län i samverkan med länets kommuner bjuder in till en konferens om den kunskap och erfarenhet om äldre som fötts ur pandemin.

  • Vid tre tillfällen i september planeras remisskonferens kring Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård och Reviderat hälso- och sjukvårdsavtal, underavtal och överenskommelser.

Samverkan över gränserna - för god och säker vård

Vårdsamverkan Skaraborg är ett samarbete mellan Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och Skaraborgs Kommunalförbund.

Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att vårdtagare och patienter ska uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Skaraborg

Styrdokument & riktlinjer

Styrdokument, riktlinjer och anvisningar nås via toppmenyn, under Styrdokument.

Instruktionsfilmer och webbutbildningar finns under Utbildningar & konferenser.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland


Senast uppdaterad: 2021-06-22 09:26