Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan Skaraborg

Aktuellt Vårdsamverkan Skaraborg

  • Mini-Maria är en integrerad öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år med rådgivning och tidiga insatser när det gäller risk- och skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar som under 2023 byggs upp i Skaraborg. Vårdsamverkan Skaraborg deltar i arbetet som nu kommit så långt att rekrytering av personal är påbörjad.

  • Efter att de operativa ledningsgrupperna (OLG) avskaffats och Vårdsamverkan Skaraborg antagit en ny strategisk plan har behovet av lokala grupper i varje kommun uppmärksammats. Dessa finns till stor del redan och hanterar frågor mellan vårdcentral och kommun med flera.

  • Nu söker Närhälsan Skaraborg en koordinator för arbete med Rätt stöd till psykisk hälsa. Placeringsort: Skövde. Omfattning: Heltid. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

  • Vårdsamverkan Skaraborg välkomnar dig som använder Samordnad individuell planering vid samverkan kring enskilda personer till en heldagskonferens på Skövde Science Park onsdagen 11 oktober.

  • Onsdagen 15 mars genomfördes 2023 års Partssamverkanskonferens. Cirka 110 verksamhetsföreträdare från olika verksamheter i Skaraborg som samverkar kring målgruppen barn och unga deltog på plats i Science Park Skövde. Dessutom följdes dagen hela tiden via video-länk av ytterligare cirka 30-talet anslutningar.

  • Hanna Brunskog är barnsjuksköterska och projektledare. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

  • Tidiga, samordnade insatser från både kommun och region ska förhindra att unga hamnar i ett beroende. Mini-Maria är en mottagning för ungdomar upp till 21 år med rådgivning och tidiga insatser när det gäller risk- och skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar.

Samverkan över gränserna - för god och säker vård

Vårdsamverkan Skaraborg är en arena för samverkan mellan region och kommun i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola. Tillsammans verkar vi för att den enskilde ska uppleva en god hälsa och en sammanhållen vård och omsorg när hen är i behov av insatser från båda huvudmännen. För att lyckas med detta krävs ett gemensamt ansvar och strukturella förutsättningar.

Vårdsamverkansarenan ska möta upp den länsgemensamma ledningsstrukturen för att säkerställa en jämlik vård och omsorg i hela länet och vara ett stöd för stärkt samverkan på lokal nivå. Arbetet i Vårdsamverkan är ett ständigt pågående arbete som utvecklas genom goda relationer, tillit och förtroende mellan olika parter och verksamheter hos de två huvudmännen. Vi tar ansvar för en aktiv dialog och bidrar med vår kompetens för att stärka förutsättningarna till samverkan.

I Skaraborg är det vår målsättning att se möjligheterna bortom organisatoriska gränser och verka för gemensamma lösningar så att den enskilde kan ges förutsättningar för en god hälsa samt få det stöd hen behöver.

Skaraborg


Senast uppdaterad: 2022-11-23 11:43