Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dokument

Styrdokument särskilt framtagna med anledning av covid -19/det nya coronaviruset gällande inom Vårdsamverkan Skaraborgs område:

Delregional rutin för provtagning covid-19 hos patienter inom kommunal hälso- och sjukvård

Kommunikationsplan covid -19 Vårdsamverkan Skaraborg

Kommunikationsanvariga Vårdsamverkan Skaraborg covid -19

Rekommendationer och övrig information gällande Vårdsamverkan Skaraborg finns samlade på denna sida:

Dokument och information som gäller regionalt, för vårdsamverkan i hela Västra Götland, finns samlade på den länsgemensamma sidan för Vårdsamverkan i Västra Götaland.

Vi hänvisar i övrigt i första hand till Smittskydd Västra Götaland där aktuella rekommendationer, vårdhygieniska rutiner, strategier med mera finns samlade inklusive för kommunal vård. Även länkar till ytterligare information.

Regionala styrdokument för samverkan

Hälso- och sjukvårdsavtalet samt övriga regionala överenskommelser, riktlinjer och handlingsplaner för samverkan i Västa Götaland kring hälso- och sjukvård.

(Länk till den länsgemensamma hemsidan för Vårdsamverkan Västra Götaland.)

Delregionala styrdokument för samverkan

Information och länkar till styrdokument kommer inom kort.

Skaraborgstillämpningen

Skaraborgstillämpningen innehåller ställningstaganden som tagits inom Vårdsamverkan Skaraborg när det gäller samordnad hälsa, vård och omsorg.

Översikt styrande och stödjande dokument

Powerpoint-bildspel med sammanställning över dokument som gäller inom områdena Barn och Unga samt Vuxna Psykisk hälsa, missbruk/beroende:

Sammanställning av styrande och stödjande dokument, april 2021

Delregionala dokument kring psykisk hälsa och missbruk/ beroende

Dokument kring Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende inom Vårdsamverkan Skaraborg.

Vårdhygien

Tillägg till Vårdhandboken angående Vårdhygien:

(Länkar till sidor på Skaraborgs sjukhus hemsida)

Regionala vårdriktlinjer

Vårdriktlinjer för Västra Götalandsregionen - här finns information om förhållningssätt och riktlinjer som stöd i ditt arbete inom vården.

(Länk till Vårdgivarwebben på Västra Götalandsregionens webbplats.)

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

(Länk till Socialstyrelsens hemsida.)


Senast uppdaterad: 2021-05-25 17:50