Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Alla barn som placeras utanför det egna hemmet ska erbjudas en hälsoundersökning. Nationella uppföljningar visar trots det att mer än hälften av placerade barn och unga inte blir undersökta. Av de som erbjuds en undersökning behöver drygt en tredjedel vidare remittering eller insatser från hälso- och sjukvården. Orsakerna att undersökningar uteblir är många, bland annat handlar det om att reglerna kring hälsoundersökningar, inklusive ansvarsfördelningen mellan huvudmän, varit otydliga och dessutom förändrats genom åren. Det pågår en nationell satsning med stöd av SKR för att kommuner och regioner ska bli bättre på att genomföra hälsoundersökningar av placerade barn.

Placerade barn och ungdomar ska erbjudas en hälsoundersökning

Alla barn under 18 år som placeras utanför det egna hemmet ska erbjudas en hälsoundersökning, om det inte är uppenbart obehövligt. Regeln omfattar även unga 18-20 år och avser både placeringar enligt socialtjänstlagen samt LVU. I Vårdsamverkan Skaraborg har de lokala Partssamverkansgrupperna ett ansvar att i dialog säkerställa de kunskaper och rutiner som krävs för att hälsoundersökningar ska bli genomförda.

Begreppet "uppenbart obehövligt"

Exempel på när hälsoundersökning är uppenbart obehövligt kan vara när barnet nyligen redan hälsoundersökts i samband med en tidigare placering under senaste året.

Generellt kan man tänka att om det finns en osäkerhet kring om hälsoundersökning är uppenbart obehövlig, så är den sannolikt inte det och en dialog med sjukvården är att rekommendera.

Tre olika undersökningar

Det finns tre olika typer av hälsoundersökningar, de har delvis olika syften och innehåll och ersätter därför inte varandra:

 • Hälsoundersökning enligt lag 2017:209
  Syftar till
  • en medicinsk bedömning av behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård
  • klargöra hur socialnämnden ska verksa för att barnet eller den unge ska få sitt behov av hälso- och sjukvård och tandvård tillgodosett
  • etablera hälso och sjukvårdens och tandvårdens fortsatta kontakt med barnet eller den unge
 • Läkarundersökning enligt 32§ LVU
  Syftar till att identifiera sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för behovet av vård enligt LVU och för planering av vården.
 • Hälsoundersökning för asylsökande m fl enligt lag 2008:344
  Syftar till att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård.

Stödmaterial

Som stöd för dialog i lokala Partssamverkansgrupper finns följande material tillgängligt.

Länkar

Dokument

Dialogunderlag - Hälsoundersökningar.pdf
RMR - Hälsoundersökning på vårdcentralen av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.pdf
BBIC - Begäran om en hälsoundersökning enligt HSLF-FS 2019:19.pdf

Webb

Webbinarium

2023-09-01 genomförde socialstyrelsen ett webbinarium om hur socialtjänsten och personal på HVB och stödboenden kan verka för att placerade barn och unga ska få en bättre hälsa. Du kan se en inspelning av webbinariet via nedanstående länk.

Inspelning


Längd: 1:31:54
Bildspel - Dialogmöte hälsoundersökningar placerade barn.pdf

Emmelie Alvarsson

Koordinator Barn & Unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Annica "Anci" Loft

Utvecklingsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Karin Ahlqvist

Utecklingsledare, Skaraborgs Kommunalförbund
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Maria Söderberg

Processtöd BoU, Skaraborgs Sjukhus
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-11-06 08:30