Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn med syftet att främja barnets hälsa och utveckling. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets utveckling, rättigheter och hälsa, att stärka föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk.

I Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 är det första målet (1.1) för barn och unga att föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt. Att kunna erbjuda bra stöd till föräldrar runt om i Skaraborg handlar om att ge våra barn goda förutsättningar till en trygg uppväxt och utveckling. Det ökar chansen till fullföljda studier och i slutändan möjlighet att bli goda samhällsmedborgare.

Kartläggning av föräldrastödprogram

Under 2021 har en kartläggning av befintliga föräldraskapsstödsprogram genomförts i Skaraborg. Dels för att medvetandegöra vilka program som finns och i och med det förebygga onödigt dubbelarbete.  Dels för att tydliggöra vad som eventuellt saknas för att ge ett heltäckande föräldraskapsstöd i Skaraborg.

Utifrån denna kartläggning fortsätter lokala partsamverkan-grupper dialogen för att ytterligare stärka föräldraskapsstödet i Skaraborg.

  • Hur kan vi tillsammans på bästa sätt ge ett heltäckande föräldraskapsstöd i Skaraborg?
  • Är det möjligt att sänka tröskeln och erbjuda mer universellt stöd?
  • Kan samverkan ske över kommungränserna?
  • Finns arenor som skulle kunna nyttjas bättre för att nå fler föräldrar?

Rapport – Kartläggning av föräldrastödsprogram i Skaraborg

Bildspel - Rapport föräldraskapsstöd i Skaraborg (Powerpoint)

Interaktiv Skaraborgskarta

En sammanställning av befintliga program i respektive kommun finns på Skaraborgs kommunalförbunds webbsida där ett specifikt program kan visualiseras på en karta över Skaraborg, men också utifrån en specifik kommun:


Senast uppdaterad: 2022-01-26 10:53