Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan i Öppenvårdsprocessen

Den samverkan som sker mellan vård- och omsorgsgivare kring en enskild i öppenvård utgör grunden för de insatser och stöd den enskilde får i vardagen. Här finns information och dokument till stöd för denna samverkan.

Öppenvårdsprocessen beskriver hur samverkan kring en enskild i öppenvård går till i praktiken. Jämfört med samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finns här väldigt lite styrning i regional rutin. Från Vårdsamverkan Skaraborg uppfattas detta positivt då det viktigaste i detta sammanhang bedöms vara lokal samverkan. Alltså att man i det lilla geografiskt avgränsade området är överens om hur man hanterar de för berörda verksamheter vanligt förekommande frågorna.

Öppenvårdsprocessen ses i detta sammanhang inte som en egen väldefinierad process utan det handlar snarare om flera olika separata delprocesser som vilar på några gemensamma grundförutsättningar som utgörs av Skaraborgstillämpningen.

Inom ramen för dessa grundförutsättningar uppmuntras verksamheterna att i gemensam samverkan på lokal nivå hitta delprocesser som kan förbättras, underlättas eller optimeras genom ett standardiserat arbetssätt och eller användande av gemensamma IT-tjänster. Då det finns behov av en sådan standard för hela Skaraborg beskrivs dessa i samverkansanvisningar som utfärdas av samverkansgruppen för Samordnad hälsa, vård och omsorg.

Styrdokument Öppenvårdsprocess

Möjligheter i SAMSA

I den version av IT-tjänsten SAMSA som driftsattes 2018-09-25 öppnades möjligheterna att nyttja IT-tjänsten för mer samverkan inom ramen för öppenvårdsprocessen. Detta då möjligheten till flera parallella ärenden öppnades. Tidigare var det endast möjligt med ett ärende i taget. Nu öppnades möjligheterna att nyttja IT-tjänsten även i ärenden som inte följde patientens fysiska position utan snarare stöttade enheternas kommunikation för att kunna genomföra insatser kring en enskild på bästa sätt.

Det här låter som en SIP, vad är skillnaden?

Beroende på perspektiv kan man uppfatta att det inte är någon skillnad mot en SIP, medan det med ett annat perspektiv kan tyckas inte finnas någon likhet alls.

I Skaraborg föredras perspektivet där SIP ses som en process där målet är att samordna insatser. För personer som redan har insatser men ingen samordning är en SIP en bra lösning.

Men då en enskild inte har några insatser ännu och ett behov uppstår där insatserna också behöver samordnas, händer det att en kallelse till SIP skickas ut och verksamheterna går till ett SIP-möte för att reda ut vilka insatser de behöver sätta in. Då finns en överhängande risk att deltagandet i en SIP för vissa enheter blir onödigt då det visar sig att de inte ska ha några insatser, samtidigt som den enskilde inte får några insatser alls förrän efter SIP-mötet genomförts.

Här kan öppenvårdsprocessen fylla en funktion i SIP-processens planeringsfas, genom att sammankallande verksamhet kan uppmärksamma vårdgrannarna på patientens behov och varje instans snabbare kan komma igång med sina insatser. Därefter genomförs SIP-mötet där fokus ligger på samordning av insatserna för patientens bästa.

Man kan också vända på frågan och se ett exempel där samordningen är välfungerande men verksamheterna har behov av att utbyta information utan att patienten behöver fungera som informationsbärare, då är öppenvårdsprocessen i SAMSA dagens enda möjlighet att via text snabbt kunna nå varandra på ett säkert sätt för att utbyta patientdata.

Profilbild av Annika Pettersson

Annika Pettersson

Processtöd/Ordf. SHVO
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Närhälsan, V9
Profilbild av Kajsa Frick

Kajsa Frick

Processtöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Skaraborgs Sjukhus
Profilbild av Robin Ahlm

Robin Ahlm

Processtöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Skaraborgs kommunalförbund

Senast uppdaterad: 2020-12-07 08:09