Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Geriatrik, demens, palliativ vård och stroke

Geriatrik, demens, palliativ vård och stroke är en samverkansgrupp under styrgruppen för vårdsamverkan med målet att verka för en god sammanhållen vård till dem som har omfattande vård- och omsorgsbehov. Den största målgruppen är äldre, personer med demens, palliativ vård och stroke.

Vårdsamverkans syfte är att stärka samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och den kommunala vården och omsorgen för att tillförsäkra vårdtagaren en god och säker vård. Berörda vårdtagare ska uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Målet är att verka för en god sammanhållen vård på rätt vårdnivå, för individer med behov av vård och omsorg, mestadels äldre. Vården ska utgå från individens behov och delaktighet.

Arbetet i samverkansgruppen ska utgå från nedanstående förhållningssätt:

  • Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen och professioner
  • Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta
  • God och säker vård och omsorg

Verktyg, riktlinjer och dokument till stöd i arbetet kring äldre med omfattande behov av vård och omsorg

Ordförande

Carina Karlsson-Brännehed
Telefon: 070-972 01 53
carina.e.karlsson@vgregion.se

Mötestider 2024

25 januari

15 mars

24 maj

30 augusti

8 november

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2023-01-30 10:44