Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Geriatrik, demens, palliativ vård och stroke

Geriatrik, demens, palliativ vård och stroke är en samverkansgrupp under styrgruppen för vårdsamverkan med målet att verka för en god sammanhållen vård till dem som har omfattande vård- och omsorgsbehov. Den största målgruppen är äldre, personer med demens, palliativ vård och stroke.

Vårdsamverkans syfte är att stärka samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och den kommunala vården och omsorgen för att tillförsäkra vårdtagaren en god och säker vård. Berörda vårdtagare ska uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Målet är att verka för en god sammanhållen vård på rätt vårdnivå, för individer med behov av vård och omsorg, mestadels äldre. Vården ska utgå från individens behov och delaktighet.

Arbetet i samverkansgruppen ska utgå från nedanstående förhållningssätt:

  • Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen och professioner
  • Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta
  • God och säker vård och omsorg

Skaraborg är indelat i tre närvårdsområden, Norra, Södra och Västra området. Närvårdens koordinatorer stödjer det lokala arbetet. Samverkansgruppen träffas fyra gånger om året.

Ordförande

Per Granath
Skövde kommun

0500-49 85 27
per.granath@skovde.se

Mötestider

2021

  • 19 februari
  • 21 maj
  • 24 september
  • 3 december

Tid för samtliga möten kl. 9-12.

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-03-16 14:05