Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansgrupp Barn och unga i Skaraborg

Samverkansgrupp Barn och unga inriktar sig på arbete för barn och unga med behov av samordnade insatser från flera verksamheter, för att de ska få goda utvecklingsmöjligheter och trygga uppväxtvillkor.

Syftet med arbetet är att nå en effektiv samverkan i frågor som berör samtliga parter - sjukhus, primärvård och kommun (socialtjänst, skola etc). Målet är att barn, unga och föräldrar skall uppleva vård-, stöd- och omsorgsinsatser som en helhet, utan gränser.

Samverkansgrupp Barn och unga i Skaraborg fokuserar idag på tre områden:

  • Samordnad individuell plan (SIP), revideringen av VästBus riktlinjer och samverkan Skaraborg
  • Föräldraskapsstöd
  • Tidiga samordnade insatser (TSI)

Ordförande

Hans Ekensskär
Socialchef, Grästorps kommun

0514-582 33
hans.ekensskar@grastorp.se

Mötestider

2021

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-03-16 11:34