Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansgrupp Barn och unga i Skaraborg

Samverkansgrupp Barn och unga inriktar sig på arbete för barn och unga med behov av samordnade insatser från flera verksamheter, för att de ska få goda utvecklingsmöjligheter och trygga uppväxtvillkor.

Syftet med arbetet är att nå en effektiv samverkan i frågor som berör samtliga parter - sjukhus, primärvård och kommun (socialtjänst, skola etc). Målet är att barn, unga och föräldrar skall uppleva vård-, stöd- och omsorgsinsatser som en helhet, utan gränser.

Samverkansgrupp Barn och unga i Skaraborg fokuserar idag på tre områden:

  1. Föräldraskapsstöd
  2. Samverkanskompetens - fokus på implementering av överenskommelsen ”Samverkan för barns och ungas hälsa”. Se Dokument nedan.
  3. Tidiga samordnade insatser – barn och föräldrar ska få rätt insats i rätt tid på rätt nivå. Se sidan för Barn & unga - SAMBU

Ordförande

Hans Ekensskär
Socialchef, Grästorps kommun

0514-582 33
hans.ekensskar@grastorp.se

Mötestider

2021

Minnesanteckningar

Titel

Översikt styrande och stödjande dokument

Powerpoint-bildspel med sammanställning över dokument som gäller inom områdena Barn och Unga samt Vuxna Psykisk hälsa, missbruk/beroende:

Sammanställning av styrande och stödjande dokument, april 2021


Senast uppdaterad: 2021-04-15 16:47