Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nationell Patientöversikt

Nationell patientöversikt (NPÖ) är en tjänst från Inera som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att efter patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos en annan vårdgivare. Anslutning till tjänsten kan ske som konsument eller producent, där skillnaden är att konsumentansluten vårdgivare inte delar egen information men har möjlighet att ta del av den information som delas från producentanslutna vårdgivare.

Via NPÖ har vårdpersonal en direktåtkomst till andra vårdgivares journalsystem vilket ökar effektiviteten och patientsäkerhet då journalkopior inte behöver beställas och det alltid är den senast uppdaterade informationen man tar del av.

I Skaraborg är samtliga 15 kommuner anslutna som konsumenter. VGR är ansluten som producent. Även privata vårdgivare med verksamhet inom ramen för vårdval vårdcentral och vårdval rehab i Västra Götalandsregionen ska ansluta sig och göra sin information tillgänglig för NPÖ.

NPÖ fungerar, och visar, väsentligen samma information som invånartjänsten Journal via nätet som kan nås via 1177.se. Det innebär att patient och vårdgivare kan få tillgång till samma information eftersom båda har samma källa vilket också kan stärka patientens egenmakt och delaktighet i vårdsituationen.

Användningen av NPÖ i Västra Götaland är idag utbredd och antalet användare ökar stadigt. Det pågår också breddinförande av ett projekt där hemsjukvård och vårdcentral läser delar av utskrivningsinformationen från slutenvården via NPÖ.

I Skaraborg används NPÖ exempelvis av läkare på vårdcentralen för att läsa resultatet av patientens senaste undersökning på sjukhuset, av hemsjukvårdens sjuksköterska i samband med planering inför utskrivning från slutenvården, av sjukgymnast på rehabmottagning vid uppföljning av ett ortopediskt ingrepp eller av läkare på akutmottagningen för att få en bild av patientens tidigare hälsotillstånd.

Läs mer!

Det finns mer information och aktuell statistik om NPÖ på Ineras webbplats. Klicka här för att komma dit!

Kontakt

Samordnad hälsa, vård och omsorg ansvarar för samverkansfrågor kopplade till NPÖ i Skaraborg. Klicka här för kontaktuppgifter.


Senast uppdaterad: 2020-09-25 10:39