Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkanskompetens Skaraborg

Samverkanskompetens Skaraborg är en digital plattform för medarbetare att hämta kunskap och råd från då vi möts för att samverka kring den enskilde individen.

Vi har ett ”tillsammansarbete” att utföra och när vi går in i detta behöver vi ha stöd av, och tillit till, varandra. När vi känner oss trygga i vår samverkan och med att arbeta som ett team över organisatoriska gränser kan vi tillsammans med den enskilde skapa och utforma den hjälp som hen behöver från oss.

Tillsammans skapar och bibehåller vi en god samverkanskultur i Skaraborg!

Klicka på rutorna och länkarna nedan för att läsa mer.

På denna sida kan du följa hur arbetet med Samverkanskompetens Skaraborg växer fram - med dig som aktiv medspelare.

Varmt välkommen att höra av dig till oss med dina ideér och synpunkter!
Kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Digital utbildning Samverkanskompetens Skaraborg

Nu finns en utbildning om samverkanskompetens i Lärportalen som vänder sig till alla chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan som arbetar med samverkan och finns för att stötta individer som har behov av samordnade insatser från båda huvudmännen.

Läs mer här: Samverkanskompetens Skaraborg - Vårdsamverkan Skaraborg (vardsamverkan.se)

Ledning & styrning

Att skapa förutsättningar för samverkan utifrån lagstiftning och våra uppdrag. Strukturer, överenskommelser och riktlinjer ger stöd och möjligheter.

Ordning hemma

Att samordna de egna (interna) resurserna likaväl som att anpassa den egen verksamheten till samverkan.

Karta

Att kunna orientera sig och förstå varandra. Vi justerar våra förväntningar på varandra genom kommunikation och kunskap. Vi-klarhet är ett mål.

Ett tecknat grönt äpple

Gemensamt lärande

Att lära nytt och lära av varandra, samtidigt, ger kompetenshöjning och utveckling både för oss själva och i samverkan.

En tecknad bild av en samling människor runt ett hjärta

Team

Att arbeta tillsammans över organisationsgränser där var och en bidrar med sin profession och kompetens. Ett ”mindset” där vi skapar unika team utifrån situation, behov och möjligheter.

En tecknad bild av en blankett för SIP och en penna

SIP

Att använda och skapa en samordnad individuell plan (SIP) som det kraftfulla och strukturerade verktyg det är, när det behövs. En av många möjligheter i samverkan.

Helene Öberg Brodén

Koordinator SIP/Samverkanskompetens
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Emmelie Alvarsson

Koordinator Barn & Unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-06-12 14:11