Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ordning hemma

Eftersom vi ofta är flera inom samma organisation som möter en person utifrån hens behov och våra olika uppdrag, blir kommunikation över enhetsgränser viktig - att ha ”ordning hemma”.

En person kan ha samtidig kontakt med flera delar i samma organisation. I en kommun kan en person exempelvis ha samtidig kontakt hos beroendeenhet, försörjningsstödenhet och socialpsykiatri. Inom vården finns liknande exempel. I dessa fall blir kommunikation över enhetsgränser viktig. Att ha ”ordning hemma”.

Hur kan vi underlätta kommunikation över enhetsgränser?

  • Genom SAMSA kan vi försäkra oss om att alla berörda verksamheter/ medarbetare nås av information och kan bidra med information.
  • Vi kan bygga strukturer så att vi möts i dialog om och med enskilda, både i mindre konstellationer och i ärendegenomgångar, se exempel från Skövde kommun som läggs ut inom kort.
  • Bilda team och samverka utifrån olika kompetenser.
  • Möjliggöra gemensam handledning och utbildning.
  • Utbilda varandra.
  • Handleda/coacha från en verksamhet till en annan.
  • Arbeta med Interna SIP:ar (se exempel nedan, från Skövde).
  • Skapa struktur för att kunna lyfta problem till ledningsnivå.

I detta avsnitt kommer du inom kort hitta ytterligare exempel på hur vi kan arbeta:

  • Med Interna SIP:ar
  • För att säkra att personer inte hamnar i ett oprofessionellt ”ingenmansland” mellan våra verksamheter.

Intern SIP - exempel från Skövde

Här finns exempel på dokument att utgå ifrån i arbetet med interna/lokala SIP:ar (Samordnad individuell plan), från Skövde kommun.

Riktlinje för lokalt samordnad individuell plan, L-SIP

Samtycke till informationsutbyte L-SIP

Samordnad individuell plan L-SIP


Senast uppdaterad: 2019-04-16 14:03