Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SAMBU - Samverkan barn och unga

SAMBU är ett samlingsbegrepp för satsningar på lokal verksamhetsnära samverkan för tidig upptäckt och samordnad nära vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa. Samverkan kan ske enligt olika modeller, men gemensamt är ett lokalt operativt arbete där vanligtvis skola, elevhälsa, primärvård och socialtjänst ingår.

Bakgrund och erfarenheter

  • Många barn och unga söker vård utifrån psykisk ohälsa.
  • Både föräldrar och yrkesverksamma uppger att det är svårt att veta var man ska vända sig för att få hjälp.
  • Familjer vill att stödet samordnas istället för att de ska behöva gå till ett ställe i taget.
  • Tydligare information om rätt väg in.
  • Ökad kunskap om varandras uppdrag i verksamheter.

Erfarenheter har visat att ökad kunskap om varandras verksamheter gör att verksamheter tar mer direkt kontakt med varandra, till exempel elevhälsa-vårdcentral eller rehabmottagning, specialpedagog från förskola och bvc-sköterska, elevhälsa- familjebehandling, för gemensamma möten eller konsultation.

SAMBU vänder sig till alla som arbetar med samverkan för barn och unga, 0-20 år, i hela Skaraborg.

Detta vill vi åstadkomma

  • Tidiga och samordnade insatser för barn och unga
  • Underlätta för barn och föräldrar 
  • Tydligare information om vilken hjälp man kan få
  • En enkel väg in
  • Bättre samverkan mellan verksamheter som arbetar med barn och ungas hälsa, vård och omsorg

För att barn och unga ska få tidigt, samordnat stöd underlättar det med ett team som hjälper familjer med samordning.

I teamen ingår oftast representanter från primärvård, socialtjänst, elevhälsa och skola. Även andra instanser som ungdomsmottagning, polis eller specialistsjukvård kan ingå. Teamen träffas på fasta tider och alla verksamheter kan vända sig dit för att få hjälp med konsultation och samordning. Ofta handlar det om frågor som svårigheter med rutiner, socialt samspel eller skolfrånvaro.

I teamet hjälps flera professioner åt med att tänka tillsammans kring vad som kan vara ett bra stöd. Därefter får familjen en återkoppling med förslag på insats. På så sätt kan barnet/ungdomen/familjen direkt få rätt stöd på rätt nivå, istället för att behöva vända sig till flera olika ställen.

En annan viktig del är samordnarfunktionen – att det ska vara tydligt för familjen vem som samordnar stödet. Det kan både handla om att länka vidare till rätt instans, men kan också handla om att vara spindeln i nätet, när det redan finns flera insatser kring barnet.

 

Aktiva team i Skaraborg

Teamen kan benämnas olika i respektive kommun, men arbetar utifrån samma uppdrag och mot samma målgrupp.

Grästorp – HLT

Sofia Engström
sofia.engstrom@grastorp.se 
Länk: Samverkan för tidigt stöd, HLT - Startsida (grastorp.se)

Gullspång – SAMBU

Anna Ericksson
anna.a.ericksson@gullspang.se 

Hjo – SAMBU

Catarina Dolfe
catarina.dolfe@hjo.se 

Karlsborg – Karlsborgsmodellen

Ann-Helene Kristoffersson
ann-helene.kristoffersson@karlsborg.se 

Lidköping – SAMBU

Patrik Ekman
Elevhälsochef, Lidköpings kommun
patrik.ekman@edu.lidkoping.se 
Länk: SAMBU Lidköping - Samverkan barn och unga

Mariestad – SAMBU

Stina Wallqvist 
Rektor Unicaskolan, Mariestads kommun
stina.wallqvist@mariestad.se

Skara – SAMBU

Emelie Sandberg
emelie.sandberg@skara.se 

Tibro – SAMBU

Maria Lundin
maria.lundin@tibro.se 
Länk: Kraftsamling för att hjälpa barn och vårdnadshavare - Tibro Kommun

Tidaholm – Konsultationsteam

Malin Gustafsson
malin.gustafsson@tidaholm.se 

Töreboda – SAMBU

Ananthi Flodin
Enhetschef IFO, Töreboda kommun
ananthi.flodin@toreboda.se
Länk: Barn och ungdomssamordnare - BUSAR

Vara – SAMBU

Petra Svanstedt
petra.svanstedt@vara.se 

Informationsfilm SAMBU (Lidköping)

Informationsfilm SAMBU (Mariestad)

Länkar för mer information

SAMBU ingår i det nationella uppdraget TSI - Tidiga och Samordnade Insatser - som Skolverket och Socialstyrelsen leder. På Skolverkets webbplats finns mycket användbart material, bland annat en film om TSI.

Tidiga och samordnade insatser på Skolverkets webbplats

Kunskapsguiden har också information om Tidiga och Samordnade Insatser. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer, till stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Om tidiga och samordnade insatser på Kunskapsguiden.se

Emmelie Alvarsson

Koordinator Barn & Unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-04-09 14:45