Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn & unga - SAMBU

Samverkan Barn och unga - SAMBU är en modell för tidig upptäckt och samordnad nära vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa. Samverkan sker mellan skola, elevhälsa, primärvård och socialtjänst.

SAMBU vänder sig till alla som arbetar med samverkan för barn och unga, 0-20 år, i hela Skaraborg.

Detta vill vi åstadkomma

  • Tidiga och samordnade insatser för barn och unga
  • Underlätta för barn och föräldrar 
  • Tydligare information om vilken hjälp man kan få
  • En enkel väg in
  • Bättre samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvård och socialtjänst
  • Många barn och unga söker vård utifrån psykisk ohälsa.
  • Både föräldrar och yrkesverksamma uppger att det är svårt att veta var man ska vända sig för att få hjälp.
  • Familjer vill att stödet samordnas istället för att de ska behöva gå till ett ställe i taget.
  • Tydligare information om rätt väg in.
  • Ökad kunskap om varandras uppdrag i verksamheter.

Erfarenheter i projektet har visat att ökad kunskap om varandras verksamheter gör att verksamheter tar mer direkt kontakt med varandra, till exempel elevhälsa-vårdcentral eller rehabmottagning, specialpedagog från förskola och bvc-sköterska, elevhälsa- familjebehandling, för gemensamma möten eller konsultation.

Om ni är intresserade av att veta mer om vad personal från elevhälsa, socialtjänst, rehabmottagning, vårdcentral och ungdomsmottagning har för erfarenheter av tidiga samordnade insatser kan projektledare förmedla kontaktuppgifter.

 

För att barn och unga ska få tidigt, samordnat stöd finns team i Mariestad och Töreboda som hjälper familjer med samordning.

I teamen ingår representanter från primärvård, socialtjänst och skola. Teamen träffas på fasta tider och alla verksamheter kan vända sig dit för att få hjälp med konsultation och samordning. Ofta handlar det om frågor som svårigheter med rutiner, socialt samspel eller skolfrånvaro.

I teamet hjälps flera professioner åt med att tänka tillsammans kring vad som kan vara ett bra stöd. Därefter får familjen en återkoppling med förslag på insats. På så sätt kan barnet/ungdomen/familjen direkt få rätt stöd på rätt nivå, istället för att behöva vända sig till flera olika ställen.

En annan viktig del är samordnarfunktionen – att det ska vara tydligt för familjen vem som samordnar stödet. Det kan både handla om att länka vidare till rätt instans, men kan också handla om att vara spindeln i nätet, när det redan finns flera insatser kring barnet.

 

Kontaktuppgifter finns här nedanför!

Blanketter

OBS - blanketterna kan behöva öppnas i Adobe Acrobat eller annat pdf-program för att det ska fungera att fylla i uppgifterna direkt i dokumentet. Ladda i så fall ner dem och öppna i Acrobat etc!

Aktualiseringsblankett (ifyllbar pdf)

Samtyckesblankett (ifyllbar pdf)

Länkar för mer information

SAMBU ingår i det nationella uppdraget TSI - Tidiga och Samordnade Insatser - som Skolverket och Socialstyrelsen leder. På Skolverkets webbplats finns mycket användbart material, bland annat en film om TSI.

Tidiga och samordnade insatser på Skolverkets webbplats

Kunskapsguiden har också information om Tidiga och Samordnade Insatser. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer, till stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Om tidiga och samordnade insatser på Kunskapsguiden.se

Kontakt

Emmelie Alvarsson
Projektledare för Barn & Unga i Vårdsamverkan Skaraborg
079-062 27 07
emmelie.alvarsson@skaraborg.se

Ananthi Flodin
Enhetschef IFO, Töreboda kommun
ananthi.flodin@toreboda.se

Anton Nilsson 
Socialsekreterare IFO, Gullspångs kommun
anton.nilsson@gullspang.se

Stina Wallqvist 
Rektor Unicaskolan, Mariestads kommun
stina.wallqvist@mariestad.se


Senast uppdaterad: 2021-03-18 18:16