Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende

Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende är en samverkansgrupp under styrgruppen för Vårdsamverkan Skaraborg. Arbetet riktar sig till vuxna personer i Skaraborg med psykisk ohälsa, missbruk eller beroende samt samsjuklighet.

Syftet med samverkansgruppens arbete är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att berörda ska uppleva vård- och omsorgsinsatserna som en helhet utan gränser.

Arbetet i samverkansgruppen utgår från nedanstående förhållningssätt:

  • Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen
  • Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta
  • God och säker vård och omsorg

Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende består av en ledningsgrupp och femton lokala trepartsgrupper. Där sker samverkan på lokal ledningsnivå och lokal handläggarnivå för att tillvarata de förutsättningar och möta de utmaningar som finns i varje kommun.

Samverkansgruppen är partssammansatt liksom beredning och de lokala trepartsgrupperna.

Ordförande

Lena Friberg, sektorschef
Skövde kommun 
Lena.friberg@skovde.se

Mötestider

2021

  • 15 september kl 13.30-16
  • 10 november kl 13.30-16
  • 8 december kl 13.30-16

Trepartskonferens 29 oktober kl 9-15

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2021-03-23 17:32