Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa och missbruk/beroende, vuxna

Psykisk hälsa och missbruk/beroende, vuxna, är en samverkansgrupp under styrgruppen för Vårdsamverkan Skaraborg. Arbetet riktar sig till vuxna personer i Skaraborg med psykisk ohälsa, missbruk eller beroende samt samsjuklighet. Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att berörda ska uppleva vård- och omsorgsinsatserna som en helhet utan gränser.

Arbetet i samverkansgruppen ska utgå från nedanstående förhållningssätt:

  • Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen.

  • Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta

  • God och säker vård och omsorg

Samverkansgruppen är partssammansatt liksom beredning och de lokala trepartsgrupperna.

Mötestider 2019 

Tisdag 12 februari,  onsdag 27 mars, fredag 10 maj,  onsdag 4 september, onsdag 30 oktober,  onsdag 11 december.

Ordförande

Angelica Engman
Vårdcentralchef, Närhälsan

Telefon 070-082 24 92
angelica.engman@vgregion.se

Länkar

1


Senast uppdaterad: 2019-04-17 15:44