Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende

Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende är en samverkansgrupp under styrgruppen för Vårdsamverkan Skaraborg. Arbetet riktar sig till vuxna personer i Skaraborg med psykisk ohälsa, missbruk eller beroende samt samsjuklighet.

Syftet med samverkansgruppens arbete är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att berörda ska uppleva vård- och omsorgsinsatserna som en helhet utan gränser.

Arbetet i samverkansgruppen utgår från nedanstående förhållningssätt:

  • Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen
  • Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta
  • God och säker vård och omsorg

Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende består av en ledningsgrupp och femton lokala trepartsgrupper. Där sker samverkan på lokal ledningsnivå och lokal handläggarnivå för att tillvarata de förutsättningar och möta de utmaningar som finns i varje kommun.

Samverkansgruppen är partssammansatt liksom beredning och de lokala trepartsgrupperna.

Aktuellt

Antabus och liknande
Stöd har tagits fram av vårdsamverkan avseende de oklarheteter som funnits om kommuners möjlighet att ge personer stöd med Antabus och liknande: 
Kompletterat kunskapsstöd Antabus (oktober 2023)

LVM – anmälan och sekretess
Vårdsamverkan har haft anledning att diskutera LVM och gör följande rekommendation.
Bland annat avser det kunskapsbehov om det som ibland kallas för ”orosanmälningar”.
Socialstyrelsens stöd till hälso- och sjukvård bör vara känt hos sjukvården LVM i hälso- och sjukvården (socialstyrelsen.se) 
Socialstyrelsens stöd till socialtjänsten bör vara känt där LVM – Handbok för socialtjänsten (socialstyrelsen.se)

Trepartskonferens 2023
Läs mer om Trepartskonferens 2023

Ordförande

Åsa Zöögling Ålebring, vårdcentralschef Tidaholm 
Primärvård, Närhälsan område 9
asa.alebring@vgregion.se 

Mötestider 2024

  • 7 februari
  • 17 april
  • 29 maj
  • 2 september
  • 22 oktober (Trepartskonferens)
  • 19 november

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2023-12-15 09:42