Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende

Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende är en samverkansgrupp under styrgruppen för Vårdsamverkan Skaraborg. Arbetet riktar sig till vuxna personer i Skaraborg med psykisk ohälsa, missbruk eller beroende samt samsjuklighet.

Syftet med samverkansgruppens arbete är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att berörda ska uppleva vård- och omsorgsinsatserna som en helhet utan gränser.

Arbetet i samverkansgruppen utgår från nedanstående förhållningssätt:

  • Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen
  • Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta
  • God och säker vård och omsorg

Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende består av en ledningsgrupp och femton lokala trepartsgrupper. Där sker samverkan på lokal ledningsnivå och lokal handläggarnivå för att tillvarata de förutsättningar och möta de utmaningar som finns i varje kommun.

Samverkansgruppen är partssammansatt liksom beredning och de lokala trepartsgrupperna.

Ordförande

Angelica Engman
Vårdcentralchef, Närhälsan

Telefon 070-082 24 92
angelica.engman@vgregion.se

Mötestider

2019:

  • tisdag 12 februari
  • onsdag 27 mars
  • fredag 10 maj
  • onsdag 4 september
  • onsdag 30 oktober 
  • onsdag 11 december

 

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-11-06 15:40