Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Trepartskonferens 2023 genomförd

Drygt 60 personer från Skaraborgs 15 Treparter samlades 21 november till 2023 års Trepartskonferens i Falköping. Under dagen fylldes lokalerna av föreläsningar, dialoger och mingel.

Dagen inleddes av Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Falköping. Han berättade bland annat om att statistik visar att de flesta mår bra i Västra Götaland. Samtidigt finns behov av stöd och vård för de som mår dåligt och flera utmaningar, bland annat avseende kompetensförsörjning.

Information och dialoger psykisk hälsa

Fyra teman presenterades inom ramen för arbetet med handlingsplan Psykisk hälsa. Varje tema följdes av gruppdialoger.

Nina Sahlberg informerade om projekt Rätt stöd till psykisk hälsa. Kerstin Söderlund berättade om arbeten som sker i område Samsjuklighet. Anci Loft informerade om arbetet med suicidprevention. Margareta Liljegren gick igenom principerna för in- och utskrivningsprocessen (från sluten hälso- och sjukvård) och öppenvårdsprocessen.

Om Treparter

Den reviderade mallen för Lokal överenskommelse introducerades. Robert Eklund, Trepart Falköping, Anette Svensson Nordlander och Monica Engström, Trepart Skara, deltog i en dialog om hur Trepart kan arbeta. Bland annat nämndes att handläggarnivån är viktig, samt att ha en överenskommen handlingsplan.

Psykiskt välbefinnande

Sista programpunkten var en föreläsning av Kristoffer Walsund, adjunkt i kognitiv neurovetenskap, Högskolan i Skövde. Forskning visar att människor generellt upplever en hög grad av psykiskt välbefinnande, men att det finns viss variation mellan åldersgrupper, olika utbildningsnivåer och biologisk könstillhörighet. Fysisk aktivitet, vistelse i natur, sociala nätverk, meditation med flera aktiviteter främjar psykiskt välbefinnande, liksom att känna tacksamhet och att förlåta.

Presentationsmaterial

Trepartskonferens 2023.pdf

Talare på scen diskuterar
Dialog under konferens

Senast uppdaterad: 2024-01-08 14:17