Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg

Styrgruppen är verkställande ledning för samverkansarbetet inom Vårdsamverkan Skaraborg och består av representanter från alla organisationer som ingår i vårdsamverkansgruppen. Gruppen är verkställande och beredande organ till gruppen politisk samverkan Skaraborg, PSS.

Styrgruppen bidrar till en gränsöverskridande verksamhets- och kunskapsutveckling med beaktande av gällande avtal och överenskommelser. Den är en mötesplats där länsgemensamma frågor för Skaraborg kan behandlas.

Gruppen ska varje år lämna förslag till en plan med prioriterade mål och strategier för parternas gemensamma samverkansområden. 

Hans Hallén

Ordförande i Styrgruppen

Gruppmedlemmar

Lotta Hjoberg, Skaraborgs kommuner

Susanne Lidén, Närhälsan

Annette Trenge Jarlshammar, Skaraborgs sjukhus

Maria Qvarnström, Primärvårdsrehab

Lena Friberg, Skaraborgs kommuner

Robert Tengman, Privata vårdcentraler

Ann-Christin Hermansson, Skaraborgs kommuner

Karina Bronell, Skaraborgs kommuner

Carina Karlsson-Brännehed, Ordförande samverkansspår GDP

Lena Bjugård Bränfeldt, Ordförande samverkansspår VPMB

Agneta Tibblin, Ordförande samverkansspår BoU

Robin Alm, Ordförande SHVO

Sara Ek, Närhälsan

Adjungerande

Jessica Karlgren, Folkhälsan Skaraborg

Christina Davidsson, Habilitering & Hälsa

Ola Palmquist, Regionhälsan

Susanne Mälsjö, Tandvården

Kristofer Svensson, Skaraborgs kommuner

Mötestider 2023

  • 22 februari
  • 3 maj
  • 20 september
  • 6 december

Tid för samtliga möten:
klockan 13.30–16.30

Minnesanteckningar

Titel

Mallar för ärenden till styrgruppen

Mallar i wordformat - ladda ner och fyll i det som gäller för ärendet:

Mall för informationsärende till styrgruppen

Mall för beslutsärende till styrgruppen


Senast uppdaterad: 2021-05-15 13:39