Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa - delregional aktivitetsplan

Illustration av Handlingsplan psykisk hälsa och Delregional aktivitetsplan med fyra områden: SIP/Samverkanskompetens, Samsjuklighet, Barn/Unga och Suicidprevention

Arbetet för psykisk hälsa är sammankopplat såväl nationellt, i Västra Götaland och inom Vårdsamverkan Skaraborg. I Västra Götaland finns Handlingsplan psykisk hälsa och utifrån den bedrivs arbete inom ett flertal områden i Skaraborg - sammanfattade i en delregional aktivitetsplan för både barn/unga och vuxna/äldre.

Utifrån den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa har Vårdsamverkan Skaraborg beslutat om en delregional aktivitetsplan som involverar alla våra gemensamma områden. 

Den regionala styrgruppen för psykisk hälsa har fördelat finansiella medel till varje delregionalt samverkansområde som ska användas utifrån den uppdragshandling som medföljer. Det är olika uppdrag som är kopplade till hur vi i samverkan kan nå målen i den länsgemensamma handlingsplanen för vuxna (äldre) samt barn och unga. 

Områden i den delregionala aktivitetsplanen:

  1. SIP/Samverkanskompetens
  2. Samsjuklighet
  3. Barn & ungas psykiska hälsa
  4. Suicidprevention

Läs mer om varje område och vad som är aktullt här nedanför! För varje område finns även kontaktuppgifter.

Kontakt

Delaktivitet SIP och Samverkanskompetens
Kontaktperson: Robin Ahlm
robin.ahlm@skaraborg.se 

Delaktivitet Samsjuklighet
Kontaktperson: Kerstin Söderlund
kerstin.soderlund@skaraborg.se 

Delaktivitet Barns och ungas psykiska hälsa
Kontaktperson: Karin Ahlqvist
karin.ahlqvist@skaraborg.se 

Delaktivitet Suicidprevention
Kontaktperson: Annica "Anci" Loft
annica.loft@vgregion.se 

Delaktivitet Länsgemensam handlingsplan
Kontaktperson: Elisabet Lindholm Hane
elisabet.lindholm.hane@skaraborg.se 

Ljusgrön cirkel med text SIP/Samverkanskompetens

1. SIP/Samverkanskompetens

Planen är att fortsätta stärka och utveckla arbetet med SIP på alla nivåer och bli en naturlig del i den nära vården och ett givet verktyg för ett personcentrerat förhållningssätt. Här hittar du mer information, länkar, aktuellt och kontaktuppgifter gällande område 1.

Ljusgrön cirkel med text Samsjuklighet

2. Samsjuklighet

Tre utvecklingsarbeten pågår inom ramen för samsjuklighetsarbetet; Mini Maria, Utredning om fast integrerat team och gemensam utbildning teamarbete och sammanhållandefunktion.

Ljusgrön cirkel med text Barn/Unga

3. Barn och unga

En koordinator har anställts med huvudsaklig uppgift att arbeta med implementering av den nya överenskommelsen ”Samverkan för barns och ungas hälsa”. Implementeringen sker hand i hand med den reviderade SIP-riktlinjen. Här hittar du mer information, aktuellt, dokument och kontaktuppgifter gällande område 3.

Ljusgrön cirkel med text Suicidprevention

4. Suicidprevention

Planen är att fortsätta att stärka och utveckla arbetet avseende suicidprevention samt att stödja parternas gemensamma arbete utifrån den länsgemensamma handlingsplanen. Arbetet omfattar samtliga samverkansspår. Här hittar du mer information, dokument, aktuellt och kontaktuppgifter gällande område 4.


Senast uppdaterad: 2021-06-03 16:46