Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa - delregional aktivitetsplan

Handlingsplan psykisk hälsa - bild på framsidan samt delområden för delregional aktivitetesplan

Arbetet för psykisk hälsa är sammankopplat såväl nationellt, i Västra Götaland och inom Vårdsamverkan Skaraborg. I Västra Götaland finns Handlingsplan psykisk hälsa och utifrån den bedrivs arbete inom ett flertal områden i Skaraborg - sammanfattade i en delregional aktivitetsplan för både barn/unga och vuxna/äldre.

Utifrån den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa har Vårdsamverkan Skaraborg den 13 maj 2020 tagit beslut om en delregional aktivitetsplan som involverar alla våra gemensamma områden. 

Den regionala styrgruppen för psykisk hälsa har fördelat finansiella medel till varje delregionalt samverkansområde som ska användas utifrån den uppdragshandling som medföljer. Det är olika uppdrag som är kopplade till hur vi i samverkan kan nå målen i den länsgemensamma handlingsplanen för vuxna (äldre) samt barn och unga. 

För varje område finns en uppdragshandling och en delregional plan. Information om aktiviteter med mera kommer att fyllas på efterhand. 

Områden i den delregionala aktivitetsplanen:

  1. Samverkanskompetens
  2. Samsjuklighet
  3. SIP - Samordnad individuell plan
  4. Barn & ungas psykiska hälsa
  5. Suicidprevention

Läs mer om varje område här nedanför!

Aktuellt

Aktuellt från projektledarna för Barn & unga - blogg

Aktuellt från projektledarna för Suicidprevention - blogg

27 aug 2020: 
Tre nya projektanställningar inom Psykisk hälsa

Inom ramen för den delregionala aktivitetsplanen för Psykisk Hälsa har Vårdsamverkan Skaraborg nu kunnat göra tre projektanställningar för ett år framåt, vilket vi är mycket glada över. Vi välkomnar Anette Holmberg, Malin Frisk och Emmelie Alvarsson till oss. Mer om dem och deras uppdrag kommer här på sidan om Delregional aktivitetsplan framöver.

Organisation


Senast uppdaterad: 2019-04-17 13:02