Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa - delregional aktivitetsplan

Illustration av Handlingsplan psykisk hälsa och Delregional aktivitetsplan med fyra områden: SIP/Samverkanskompetens, Samsjuklighet, Barn/Unga och Suicidprevention

Arbetet för psykisk hälsa är sammankopplat såväl nationellt, i Västra Götaland och inom Vårdsamverkan Skaraborg. I Västra Götaland finns Handlingsplan psykisk hälsa och utifrån den bedrivs arbete inom ett flertal områden i Skaraborg - sammanfattade i en delregional aktivitetsplan för både barn/unga och vuxna/äldre.

Utifrån den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa har Vårdsamverkan Skaraborg beslutat om en delregional aktivitetsplan som involverar alla våra gemensamma områden. 

Den regionala styrgruppen för psykisk hälsa har fördelat finansiella medel till varje delregionalt samverkansområde som ska användas utifrån den uppdragshandling som medföljer. Det är olika uppdrag som är kopplade till hur vi i samverkan kan nå målen i den länsgemensamma handlingsplanen för vuxna (äldre) samt barn och unga. 

Områden i den delregionala aktivitetsplanen:

  1. SIP/Samverkanskompetens
  2. Samsjuklighet
  3. Barn & ungas psykiska hälsa
  4. Suicidprevention

Läs mer om varje område och vad som är aktullt här nedanför! För varje område finns även kontaktuppgifter.

Organisation

Klicka för större bild!

Ljusgrön cirkel med text SIP/Samverkanskompetens

1. SIP/Samverkanskompetens

Planen är att fortsätta stärka och utveckla arbetet med SIP på alla nivåer och bli en naturlig del i den nära vården och ett givet verktyg för ett personcentrerat förhållningssätt. Här hittar du mer information, länkar, aktuellt och kontaktuppgifter gällande område 1.

Ljusgrön cirkel med text Samsjuklighet

2. Samsjuklighet

Vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp har beslutat om två fördjupade studier för att utreda två integrerade arbetssätt för personer med samsjuklighet i Skaraborg. Beslutet fattades utifrån en förstudie som genomförts av en brett tillsatt arbetsgrupp.

Ljusgrön cirkel med text Barn/Unga

3. Barn och unga

En koordinator har anställts med huvudsaklig uppgift att arbeta med implementering av den nya överenskommelsen ”Samverkan för barns och ungas hälsa”. Implementeringen sker hand i hand med den reviderade SIP-riktlinjen. Här hittar du mer information, aktuellt, dokument och kontaktuppgifter gällande område 3.

Ljusgrön cirkel med text Suicidprevention

4. Suicidprevention

En projektledare har anställts för att samordna och driva processer samt stödja parternas gemensamma arbete utifrån den länsgemensamma handlingsplanens arbete. Arbetet omfattar samtliga samverkansspår. Här hittar du mer information, dokument, aktuellt och kontaktuppgifter gällande område 4.


Senast uppdaterad: 2021-06-03 16:46