Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Äldre - geriatrik, demens, palliativ vård och stroke

För äldre med omfattande behov av vård och omsorg är målet för vårdsamverkan att verka för en god sammanhållen vård på rätt vårdnivå. Vården ska utgå från individens behov och delaktighet.

Till stöd för verksamheternas arbete finns en rad verktyg, rutiner och arbetsdokument. Dessa återfinns i menyn och här nedan.

Verktyg, riktlinjer och dokument till stöd i samverkansarbetet kring äldre med omfattande behov av vård och omsorg

  • Demensvården i Skaraborg har utvecklats med stöd av ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017”. Primärvården, alternativt specialistvården, utreder och ställer diagnos.

  • Palliativ vård syftar till att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt. Målet för vården är att arbeta för en god samverkan så att patienten och dess närstående ska känna trygghet och för att patienten ska kunna vårdas där han eller hon önskar.

  • Intentionen är att i samverkan nå en stabil sammanhållen vårdkedja för alla som insjuknat i stroke, utifrån individens behov och delaktighet.

  • BViS (Beslutsstöd för vård i Skaraborg) är ett beslutsstöd som tagits fram för att förbättra patientsäkerheten och säkerställa att primärvårdsläkare involveras i bedömning och ställningstagande till vårdnivå. Beslutsstödet ska öka tryggheten för sjuksköterskor vid bedömning av försämrat hälsotillstånd hos personer med kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen, där en planering för vårdens inriktning saknas eller är otillräcklig.

  • Medicinsk vårdplaneringen genomförs för personer i särskilt boende och för personer med omfattande vårdbehov i ordinärt boende. Syftet är att ge vägledning vid en bedömning av vidare åtgärder när en försämring i personens hälsotillstånd inträffar.

  • SkaS mobila Närsjukvårdsteam är sjukhusets förlängda arm och arbetar i hemmet hos patienter i hela Skaraborg.

  • Samverkansgrupp Geriatrik, demens, palliativ vård och stroke har tidigare genomfört årliga mätningar kopplat till handlingsplanen.


Senast uppdaterad: 2019-11-27 16:30