Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Demensvård

Demensvården i Skaraborg har utvecklats med stöd av ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010”. Primärvården, alternativt specialistvården, utreder och ställer diagnos.

Allt eftersom patientens omvårdnadsbehov ökar behövs mer resurser och kommunerna kan då ge stöd i form av anhörigsamordnare, demenssjuksköterska och eventuellt demensteam och i ett senare skede även särskilt boende/demensboende.

BPSD-registret

För att kunna anpassa vården och ge personer med demenssjukdom en god livskvalitet använder kommunerna BPSD-registret (BPSD står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) som stöd för bedömning av omvårdnadsbehov hos individen.

Arbetssättet är implementerat i samtliga kommuner i Skaraborg, men utvecklingen har gått olika snabbt.

Som stöd för arbetet med BPSD-registret i kommunerna finns certifierade utbildare i Skaraborg. De har till uppgift att utbilda BPSD-administratörer i kommunerna samt att följa upp ge stöd till verksamheterna. Utbildningstillfällen anordnas efter behov.

Uppdragsbeskrivning Nätverk Demens

Dokument

Att arbeta med NPI-skalan: Beskrivning av symtom och förslag på åtgärder
Folder framtagen av det lokala nätverket för BPSD-administratörer i Mariestads kommun, som kan underlätta vid symptomskattning enligt NPI-skalan (Cummings 1994). Foldern kan vara en hjälp vid analys av bakomliggande faktorer och ge förslag på åtgärder som kan vara aktuella i samband med en registrering i BPSD-registret.

Foldern ”Att arbeta med NPI-skalan”

Att arbeta med bemötandeplanen i BPSD-registret
Folder framtagen för att underlätta när man skall fylla i en bemötandeplan i samband med en registrering i BPSD-registret. Foldern innehåller ett förtydligande om vad bemötandeplanen innebär samt vad man skall tänka på när man dokumenterar i BPSD-registret. Från Mariestads kommuns BPSD-administratörer.

Foldern ”Att arbeta med bemötandeplanen”


Senast uppdaterad: 2018-03-21 14:25