Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Demensvård

Demensvården i Skaraborg har utvecklats med stöd av ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017”. Primärvården, alternativt specialistvården, utreder och ställer diagnos.

Allt eftersom patientens omvårdnadsbehov ökar behövs mer resurser och kommunerna kan då ge stöd i form av anhörigsamordnare, demenssjuksköterska och eventuellt demensteam och i ett senare skede även särskilt boende/demensboende.

BPSD-registret

För att kunna anpassa vården och ge personer med demenssjukdom en god livskvalitet använder kommunerna BPSD-registret (BPSD står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) som stöd för bedömning av omvårdnadsbehov hos individen. Som stöd för arbetet med BPSD-registret i kommunerna i Skaraborg finns certifierade utbildare.

Nätverk Demens

I de tre närvårdsområdena (norra, södra och västra Skaraborg) finns tvärprofessionella nätverk med representanter från kommunerna, vårdcentralerna och sjukhuset inklusive närsjukvårdsteamet för demens och psykisk hälsa. Syftet är att gemensamt arbeta med att skapa en samsyn och förbättra vården för personer med demens.

Uppdragsbeskrivning Nätverk Demens

Närsjukvårdsteam demens, psyisk ohälsa


Senast uppdaterad: 2021-09-19 13:36