Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vård i livets slut

Palliativ vård syftar till att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt. Målet för vården är att arbeta för en god samverkan så att patienten och dess närstående ska känna trygghet och för att patienten ska kunna vårdas där han eller hon önskar.

Palliativ vård syftar till att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt. Patienten och dess närstående ska känna trygghet och patienten ska kunna vårdas där han/hon önskar. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov.

I den kommunala hemsjukvården, på äldreboende, korttidsavdelning och sjukhus ges allmän palliativ vård med hjälp av kunnig personal. 

Vid svårare symtom eller komplexa situationer kan mer specialiserad palliativ vård behövas. Detta kan då ges i samarbete med Mobilt Palliativt team. Periodvis kan det finnas behov av specialiserad slutenvård som då kan ske på palliativ enhet sjukhuset Skövde eller Hospice Gabriel Lidköping. För anslutning till den specialiserade palliativa vården krävs remiss. 

Utvecklingsgrupper

I de tre närvårdsområdena (norra, södra och västra Skaraborg) finns utvecklingsgrupper, med representanter från kommunen, primärvården och de mobila palliativa teamen. Syftet är att gemensamt arbeta med att förbättra den allmänna palliativa vården och för att skapa en samsyn kring vården för de palliativa patienterna

Kontakt

Ewa Hjerpe
Närvårdskoordinator
ewa.hjerpe@skovde.se

Maria Björck
Närvårdskoordinator
maria.bjorck@falkoping.se

Palliativ vård - informationsmaterial.  (PowerPoint-format)
Öppna så här:
Webbläsare Explorer: Klicka på länken och välj Öppna alt Spara/Spara som
Webbläsare Chrome: Filen lägger sig i skärmens nederkant och öppnas därifrån. Alternativt högerklicka på länken och "Spara som".
Hämta/öppna från den mapp du sparat i.

Palliativa trygghetsordinationer


Senast uppdaterad: 2020-01-07 13:45