Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Palliativ vård

Palliativ vård syftar till att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt. Målet för vården är att arbeta för en god samverkan så att patienten och dess närstående ska känna trygghet och för att patienten ska kunna vårdas där han eller hon önskar.

Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov.

I den kommunala hemsjukvården, på äldreboende, korttidsavdelning och sjukhus ges allmän palliativ vård med hjälp av kunnig personal. 

Vid svårare symtom eller komplexa situationer kan mer specialiserad palliativ vård behövas. Detta kan då ges i samarbete med Mobilt Palliativt team. Periodvis kan det finnas behov av specialiserad slutenvård som då kan ske på palliativ enhet sjukhuset Skövde eller Hospice Gabriel Lidköping. För anslutning till den specialiserade palliativa vården krävs remiss. 

Nätverk palliativ vård

I de tre närvårdsområdena (norra, södra och västra Skaraborg) finns tvärprofessionella nätverk med representanter från kommunerna, primärvården och sjukhuset inklusive de mobila palliativa teamen. Syftet är att gemensamt arbeta med att förbättra den palliativa vården och att skapa en samsyn kring vården av patienter i livets slutskede.

Uppdragsbeskrivning Nätverk palliativ vård

Dokument

Abbey Pain Scale- APS Svenska

Smärtskattningsskala enligt Abbey Pain Scale SWE och ROAG

Smärtskattningsskala flerdygn 2021


Palliativ vård - informationsmaterial.  (PowerPoint-format)

Palliativa trygghetsordinationer

Fysisk funktion och vardagliga aktiviteter - i ett palliativt skede
(folder framtagen av rehabrepresentanter i Nätverk för palliativ vård sept 2019)

Foldern i word-format där kommuner kan lägga in sin egen logotyp på baksidan

Presentationer från ”Inspirationsdag för Nätverk i Palliativ vård i Skaraborg” 2019-11-27:

Munvård

Smärtskattning

Kontakt

Maria Björck
Närvårdskoordinator
maria.bjorck@falkoping.se


Senast uppdaterad: 2022-09-29 08:57