Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation för samverkan

Vårdsamverkan Västra Götaland är en ledningsstrukturen där Västra Götalandsregionen och länets kommuner samverkar för att utjämna skillnader i hälsa och den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg. Läs mer om samverkansgrupperna här.

Delregional vårdsamverkan

I Västra Götaland finns sex delregionala vårdsamverkansområden med representanter från kommun, primärvård och sjukhus. Besök respektive områdes webbplats.

Mallar

Använd mallarna för att skapa dokument framtagna i Vårdsamverkan Västra Götaland

Ledningsrådet för hjälpmedel

Gruppen ska se till att det finns expertkompetens, regelverk, sortiment och försörjning av hjälpmedel i vardagsmiljö för invånarna i Västra Götaland.

Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg

Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg säkerställer fortsatt förvaltning och utveckling av överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt riktlinje för samordnad individuell plan (SIP) i Västra Götaland

Styrgrupp IT i Väst

Styrgrupp IT i Väst (SITIV) har som uppgift att styra och leda arbetet kring de IT-stöd som är gemensamma för Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.

Politiskt samrådsorgan, SRO

Samverkans- och ansvarsfrågor hanteras i det politiska samrådsorganet, SRO, som består av politiker från Västra Götalandsregionen och VästKom.

Styrgrupp Psykisk hälsa

Styrgruppen har representanter från länets sex vårdsamverkansområden och ansvarar främst för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa och uppföljning av den.

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, hanterar länsövergripande samverkansfrågor. Representanter utses från de delregionala vårdsamverkansgrupperna, VästKom samt Västra Götalandsregionens Koncernledning.

Översyn av struktur för Vårdsamverkan Västra Götaland

En översyn av strukturen för Vårdsamverkan Västra Götaland gjordes 2021 av Centre for Healthcare Improvement (CHI), Chalmers tekniska högskola. 

Översyn av struktur Vårdsamverkan Västra Götaland, CHI, kortversion, PDF

Översyn av struktur Vårdsamverkan Västra Götaland, CHI, långversion, PDF


Senast uppdaterad: 2023-04-26 09:19