Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation för samverkan

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan och förekomsten av regionala avtal/överenskommelser som förtydligar ansvaret mellan de båda huvudmännen.

Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Kommunal vård och omsorg omfattar också äldreomsorg, socialtjänst och elevhälsa.

Västra Götalandsregionen bedriver hälso- och sjukvård i verksamheterna Vårdval Vårdcentral, Vårdval Rehab, sjukhus, habilitering och hälsa och tandvård.

Avtal tecknas alltid mellan parterna samtidigt som det finns en ledningsstruktur för att diskutera samverkan. På länsnivå representeras parterna av Koncernkontoret VGR och Västkom, som är de västsvenska kommunalförbundens samorganisation.

VVG – den regionala ledningsstrukturen

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. VVG upprättades den 1 januari 2017. Representanter i VVG utses från de befintliga delregionala vårdsamverkansgrupperna, VästKom samt Västra Götalandsregionens Koncernledning.

Det finns också ett Politiskt samrådsorgan, SRO, som består av politiker från Västra Götalandsregionen och kommunerna.

Samverkan i den nära vården

Strukturerna och strategierna för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna sker i huvudsak delregionalt inom ramen för vårdsamverkan.

I Västra Götaland finns sex delregionala vårdsamverkansgrupper där företrädare från kommunerna, primärvården och sjukhusen möts för utveckling av den nära och sammanhållna vården. De sex grupperna utgår från sjukhusområdena och både de offentliga och privata vårdgivarna är inbjudna att delta.


Senast uppdaterad: 2018-01-29 13:48