Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelsehantering i samverkan

Effektiv avvikelsehantering syftar till att öka patientsäkerheten genom att identifiera och förbättra eventuella brister i följsamheten till ingångna avtal och överenskommelser samt i processer där Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen samverkar.

Det är viktigt att all berörd personal aktivt arbetar med avvikelsehantering. Samtliga medarbetare har ett ansvar att identifiera och rapportera negativa händelser samt ge förslag till förbättringar.

Den 2020-02-10 ställde sig ledningsgruppen VVG bakom en länsgemensam rutin och tillhörande IT-stöd MedControl PRO. Anslutning till IT-stödet sker successivt. Implementeringen samordnas via delregional vårdsamverkan.
För mer information vänligen kontakta respektive kontaktperson på delregional nivå.

Lathundar

Titel

Senast uppdaterad: 2021-12-01 14:33