Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelsehantering

Syftet med avvikelsehanteringen är att identifiera brister i den sammanhållna vårdprocessen mellan vård- och omsorgsgivare inom Fyrbodal samt att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet inom och mellan verksamheter.

Rapportering av negativa händelser och tillbud är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet. I enlighet med Socialstyrelsens författning (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska säkerställas att analys, utvärdering, uppföljning och återkoppling sker av inträffade händelser.

Samverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vårdgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring patienten är det som ger mervärde för patienten.

Utifrån erfarenheterna av inträffade händelser kan vi sprida lärdomar av händelser inom Fyrbodal samt minimera risken att liknande händelser upprepas samt skapa förutsättningar för förebyggande arbetssätt.

Rapportering av avvikelser.

Alla avvikelser i samverkan ska i första hand registreras i MedControl PRO enligt den länsgemensamma rutinen.

Gå till MedControlPro!


Senast uppdaterad: 2024-03-06 16:55