Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Kartbild Fyrbodal

 

Bildspel: Introduktion till dig som är ny inom Vårdsamverkan (vgregion.se)

Styrgrupp Vårdsamverkan Fyrbodal har det övergripande ansvaret för Vårdsamverkan  Fyrbodal.

Delregionalt politiskt samråd  består av politiker från kommun, region och HSNN. Arbetet i det politiska  samrådet följer en särskild arbetsordning.

Arbetsgrupper som är partssammansatta och tillsätts av styrgruppen Vårdsamverkan Fyrbodal för att under en viss tid arbeta med någon särskild fråga/problemställning inom Fyrbodalsområdet.

Lokala samverkansgrupper i varje kommun leder det lokala samverkansarbetet. Dessa består av representanter från kommun och region. 

Kansliet arbetar på uppdrag av styrgruppen och är länken mellan styrgruppen och de lokala samverkansgrupperna.

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) svarar för det länsgemensamma samverkansarbetet. 

Fördjupad information hittar du i menyerna till vänster.

Bakgrund

Vårdsamverkan Fyrbodal arbetar med frågor som rör delregional samverkan mellan kommun och region, där Vårdsamverkan Västra Götaland står för samverkan på länsnivå. De lokala samverkansgrupperna samverkar på lokal nivå i varja kommun. Vårdsamverkan Fyrbodal svarar för att förmedla information till och från de lokala samverkansgrupperna. Frågor som inte kan lösas i samverkan lokalt eller delregionalt kan lyftas vidare till nästa nivå. 

Arbetet i Vårdsamverkan Fyrbodal leds från kansliet i Vänersborg. Arbetet utgår dels från ett basuppdrag där Hälso- och sjukvårdsavtalet har en central roll och dels från olika uppdrag som beslutas  av styrgruppen. Arbetsgrupper kan tillsättas för att arbeta med frågor som behöver belysas i ett gemensamt perspektiv och står då under ledning av kansliets personal.        

Mål för vårdsamverkan    

Målen för Vårdsamverkan Fyrbodal är att: 

  • genom ett hälsofrämjande förhållningssätt stärka individens hälsa
  • skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser
  • verka för att samhällets samlade resurser används på ett optimalt sätt
  • skapa förutsättningar för delaktighet bland vårdgivarna kring gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor                            

Målgrupp

Målgruppen för samverkan är personer som har behov av samtidiga och samordnade vård-, stöd eller omsorgsinsatser från både kommun och region samt gemensamma insatser av förebyggande eller hälsofrämjande slag. Grupper och områden som särskilt uppmärksammas är personer med sammansatta behov av vård och omsorg, barn- och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt information och kommunikation mellan vårdgivare.

Parter i samverkan

Delaktiga parter i Vårdsamverkan Fyrbodal är offentlig och privat hälso- och sjukvård, kommunal vård- och omsorg, socialtjänst och skola. Arbetet utgår från ett samverkansavtal mellan kommunerna i Fyrbodal, Lilla Edet och Västra Götalandsregionen.  

Senast uppdaterad: 2023-08-08 13:05