Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrgrupp

Styrgruppen styr arbetet i Vårdsamverkan, vars uppdrag är att utveckla former för samverkan mellan kommun och offentliga/privata vårdgivare. Målet med samverkan är att tillsammans ge den enskilde bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Uppdrag och ansvar

Arbetet i Vårdsamverkan Fyrbodal leds av en styrgrupp där samverkan sker mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg, socialtjänst och skola. 

Lagstiftning, nationella och regionala riktlinjer, avtal, överenskommelser samt politiska beslut och prioriteringar har betydelse för hur olika uppdrag utformas. För nya uppdrag krävs konsensus i styrgruppen. Uppföljning av resultat inom Vårdsamverkan Fyrbodal utgår från de mål som fastställs i verksamhetsplanen.

Styrgruppens uppgifter

  • Strategisk planering och att vara katalysator mellan system- och detaljnivå samt att hantera prioriteringar (bland annat detaljstyrning kring statsbidrag). 
  • Att göra regelverk till invånarnytta. 
  • Besluta om gemensamma handlingsplaner inom respektive samverkansområde.
  • Besluta i frågor som tagits upp av någon av de parter som ingår i styrgruppen. För beslut i styrgruppen gäller konsensus.
  • Skapa kortsiktiga/långsiktiga arbetsgrupper/styrgrupper för särskilda uppdrag utifrån behov. 
  • Att utifrån uppdragsbeskrivningar utse representanter från verksamheterna till olika arbetsgrupper.

Mötestider

2022

20220204 9.00-12.00

20220408 15.00-16.30

20220603 9.00-12.00

20220916 9.00-12.00

20221028 Heldag

Minnesanteckningar

Titel

Ledamöter

Kommun

Karin Hallberg, ordförande
socialchef Vänersborg
karin.hallberg@vanersborg.se 

Eva Andersson
socialchef Lysekil  
eva.b.andersson@lysekil.se

Anna Andersson
Dals Ed
anna.andersson@utb.dalsed.se

Liselott Sörensen Ringi
Munkedal
liselott.sorensen-ringi@munkedal.se

Sofia Bråberg
Vänersborg
sofia.braberg@vanersborg.se

Jane Johansson
Förvaltningschef Trollhättan
jane.johansson@trollhattan.se                             

Karin Engström
Fyrbodals kommunalförbund
karin.engstrom@fyrbodal.se

 

Region

Vårdval Vårdcentral (privat och offentlig)

Tove Holmgren
läkare VC Nordstan, Praktikertjänst. Privata VC
tove.holmgren@ptj.se

Ulrika Holmqvist
områdeschef område 1 Närhälsan
ulrika.holmqvist@vgregion.se 

Vårdval Rehab (privat och offentlig)

Micael Adolffson
områdeschef, Närhälsan 
micael.adolfsson@vgregion.se

Semir Facic
Privat rehab
sf@medpro.se

Sjukhus, NU-sjukvården

Björn Järbur, vice ordförande
sjukhusdirektör
bjorn.jarbur@vgregion.se  

Rose-Marie Sandberg
områdeschef, område 3
rose-marie.sandberg@vgregion.se

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ulrika Söderlund, ansvarig tjänsteperson
ulrika.soderlund@vgregion.se

Kansli Vårdsamverkan Fyrbodal 

Carola Murås
Enhetschef
carola.muras@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-12-01 12:05