Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Styrgrupp

Styrgruppen styr arbetet i Vårdsamverkan, vars uppdrag är att utveckla former för samverkan mellan kommun och offentliga/privata vårdgivare. Målet med samverkan är att tillsammans ge den enskilde bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Uppdrag och ansvar

Arbetet i Vårdsamverkan Fyrbodal leds av en styrgrupp där samverkan sker mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg, socialtjänst och skola. 

Lagstiftning, nationella och regionala riktlinjer, avtal, överenskommelser samt politiska beslut och prioriteringar har betydelse för hur olika uppdrag utformas. För nya uppdrag krävs konsensus i styrgruppen. Uppföljning av resultat inom Vårdsamverkan Fyrbodal utgår från de mål som fastställs i verksamhetsplanen.

Styrgruppens uppgifter

  • Strategisk planering och att vara katalysator mellan system- och detaljnivå samt att hantera prioriteringar (bland annat detaljstyrning kring statsbidrag). 
  • Att göra regelverk till invånarnytta. 
  • Besluta om gemensamma handlingsplaner inom respektive samverkansområde.
  • Besluta i frågor som tagits upp av någon av de parter som ingår i styrgruppen. För beslut i styrgruppen gäller konsensus.
  • Skapa kortsiktiga/långsiktiga arbetsgrupper/styrgrupper för särskilda uppdrag utifrån behov. 
  • Att utifrån uppdragsbeskrivningar utse representanter från verksamheterna till olika arbetsgrupper.

Mötestider

2023

2023-03-03 9.00-12.00

2023-05-05 9.00-12.00

2023-09-15 9.00-12.00

2023-12-01 9.00-12.00

 

Minnesanteckningar

Titel

Ledamöter

Kommun

Karin Hallberg
socialchef Vänersborg
karin.hallberg@vanersborg.se 

Eva Andersson
socialchef Lysekil  
eva.b.andersson@lysekil.se

Tanja Mattsson, vice ordförande
socialchef Bengtsfors/Mellerud
tanja.mattsson@bengtsfors.se

Liselott Sörensen Ringi
förvaltningschef utbildning, Munkedal
liselott.sorensen-ringi@munkedal.se

Katarina Levenby
förvaltningschef utbildnin, Orust
katarina.levenby@orust.se                             

Karin Engström
Fyrbodals kommunalförbund
karin.engstrom@fyrbodal.se

 

Region

Vårdval Vårdcentral (privat och offentlig)

Lena Larsson 
Privata VC
lena.larsson@medtankengroup.se

Ulrika Holmqvist
områdeschef, Närhälsan
ulrika.holmqvist@vgregion.se 

Vårdval Rehab (privat och offentlig)

Micael Adolfsson
områdeschef, Närhälsan 
micael.adolfsson@vgregion.se

Åsa Holmestand
Privat rehab
aah@medpro.eu

Slutenvård, NU-sjukvården

Rose-Marie Sandberg, ordförande
områdeschef
rose-marie.sandberg@vgregion.se

Anne Wennberg
områdeschef
anne.wennberg@vgregion.se

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Andrea Hallberg, ansvarig tjänsteperson
andrea.hallberg@vgregion.se

Kansli Vårdsamverkan Fyrbodal 

Carola Murås
Enhetschef
carola.muras@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2023-05-17 09:48