Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen styr arbetet i Vårdsamverkan, vars uppdrag är att utveckla former för samverkan mellan kommun och offentliga/privata vårdgivare. Syftet med samverkan är att tillsammans ge den enskilde bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Uppdrag och ansvar

Arbetet i Vårdsamverkan Fyrbodal styrs av en ledningsgrupp där regionens hälso- och sjukvård samverkar med kommunal vård och omsorg, socialtjänst och skola. 

Lagstiftning, nationella och regionala riktlinjer, avtal, överenskommelser samt politiska beslut och prioriteringar har betydelse för hur olika uppdrag utformas. För nya uppdrag krävs konsensus i ledningsgruppen. Uppföljning av resultat inom Vårdsamverkan Fyrbodal utgår från de mål som fastställs i verksamhetsplanen.

Ledningsgruppens uppgift

  • Strategisk planering och att vara katalysator mellan system- och detaljnivå samt att hantera prioriteringar (bl a detaljstyrning kring statsbidrag). 
  • Att göra regelverk till invånarnytta. 
  • Besluta om gemensamma handlingsplaner inom respektive samverkansområde.
  • Besluta i frågor som tagits upp någon av de parter som ingår i ledningsgruppen. För beslut i ledningsgruppen gäller konsensus.
  • Skapa kortsiktiga/långsiktiga arbetsgrupper/styrgrupper för särskilda uppdrag utifrån behov. 
  • Att utifrån uppdragsbeskrivningar utse representanter från verksamheterna till olika arbetsgrupper.

Mötestider

2020.12.04. Kl. 13:00-16:00 Skype

2021.02.05. Kl.13:00-16:00 Vänerparken 15. Vänersborg

2021.04.23. Kl.09:00-12:00 Vänerparken 15. Vänersborg

2021.06.11. Kl.09:00-12:00 Vänerparken 15. Vänersborg

2021.09.24. Kl.09:00-12:00 Vänerparken 15. Vänersborg

2021.11.26. Heldag, LG och Ordförandedag

Minnesanteckningar

Titel

Ledamöter

Kommun

Karin Hallberg, socialchef Vänersborg, karin.hallberg@vanersborg.se Ordförande                         
Eva Andersson, socialchef Lysekil,  eva.b.andersson@lysekil.se
Anna Andersson, Dals Ed, anna.andersson@utb.dalsed.se
Liselott Sörensen Ringi, Munkedal, liselott.sorensen-ringi@munkedal.se
Sofia Bråberg, Vänersborg, sofia.braberg@vanersborg.se
Jane Johansson, Förvaltningschef Trollhättan, jane.johansson@trollhattan.se                             
Titti Andersson, Fyrbodals kommunalförbund, titti.andersson@fyrbodal.se

Region

Vårdval Vårdcentral (privat och offentlig)
Tove Holmgren, läkare VC Nordstan, Praktikertjänst. Privata VC tove.holmgren@ptj.se
Ulrika Holmqvist, områdeschef område 1 Närhälsan, ulrika.holmqvist@vgregion.se 

Vårdval Rehab (privat och offentlig)
Micael Adolffson, områdeschef, Närhälsan, micael.adolfsson@vgregion.se
Semir Facic, Privat rehab, sf@medpro.se

Sjukhus, NU-sjukvården
Björn Järbur, sjukhusdirektör, bjorn.jarbur@vgregion.se  vice ordförande
Rose-Marie Sandberg, områdeschef, område 3, rose-marie.sandberg@vgregion.se

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Tomas Andersson, ansvarig tjänsteperson,  tomas.p.andersson@vgregion.se

Kansli Vårdsamverkan Fyrbodal 
Carola Murås, Enhetschef carola.muras@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-03-08 11:53