Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Lokala samverkansgrupper

De lokala samverkansgrupperna utgör grunden för den vårdsamverkan som sker lokalt. De lokala samverkansgrupperna är sammansatta av representanter från olika verksamheter inom kommun och region med lokalt ansvar för frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola.

En lokal samverkansgrupp omfattar geografiskt en kommun. I Vårdsamverkan Fyrbodal ingår 15 kommuner. Inom varje geografisk kommun sker samverkan både på strategisk ledningsnivå och operativ verksamhetsnivå. Dialog med berörda nämnder och styrelser kan ske på initiativ från politik eller berörda verksamheter.

Var och en av de 15 lokala samverkansgrupperna har en kontaktperson på kansliet. Kontaktpersonen medverkar regelbundet på möten och fungerar som länk mellan det regionala, delregionala och lokala vårdsamverkansarbetet och förmedlar övergripande information om aktuella arbeten som pågår inom Vårdsamverkan. 

Utifrån aktuella och lokala behov kan kontaktpersonen utgöra ett processtöd vid de lokala samverkansgruppernas möten. Om behov finns kan även ansvariga processledare för specifika frågor bjudas in möten. 

Minnesanteckningar från lokal samverkansgrupp skickas till kansliet som publicerar dem på den sida som tillhör respektive grupp:
vardsamverkan.fyrbodal.nu@vgregion.se 


Senast uppdaterad: 2021-06-17 18:01