Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning är den lag (2017:612) som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården (vård på sjukhus). Syftet med lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Revidering av överenskommelse och riktlinje pågår under 2021.

Regionalt, Västra Götaland

Regionalt har det tagits fram överenskommelse och riktlinje inom ramen för Vårdsamverkan Västra Götaland. Samverkan vid utskrivning är en ansats för att stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter. Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov.
I riktlinjen beskrivs in-och utskrivningsprocessens olika steg. Under varje rubrik specificeras öppenvårdens, slutenvårdens, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänstens ansvar i respektive processteg. Riktlinjen är övergripande och utgår från gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter. Den fastställda IT-tjänsten och Nationell Patientöversikt (NPÖ) ska användas.

Rutin för IT-tjänsten SAMSA

SAMSA IT-tjänst är ett stöd för in- och utskrivningsprocessen. SAMSA förvaltning har tagit fram en regional rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Rutinen som baserar sig på riktlinjen är fastslagen av Styrgruppen SVPL och gäller tillsammans med överenskommelsen och riktlinjen.

http://www.gitsvg.se/samsa/styrdokument

 

 

Vad händer?

I Fyrbodal pågår arbetet att anpassa verksamheternas arbetssätt till nya lagen om trygg och säker utskrivning från slutenvården. Förbättra och kvalitetssäkra varje steg i processen. Identifierade förbättringsområde:

  • Rätt information i rätt tid, kontinuerlig informationsuppdatering i planeringsverktyget SAMSA
  • Öka antalet vårdbegäran från kommunerna som skickas in
  • Följsamhet till checklistan i SAMSA
  • Rehab ska läggas till i SAMSA av sjukhuset
  • Öka antal SIP:ar
  • Avvikelser

 

                                                                                                                                          


Senast uppdaterad: 2021-12-28 16:34