Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Med införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (2017:612) har en regional överenskommelse och riktlinje tagits fram. Dessa tydliggör huvudmännens gemensamma ansvar för en trygg och säker övergång vid utskrivning från slutenvården.

Regionalt, Västra Götaland

Regionalt har det tagits fram överenskommelse och riktlinje inom ramen för Vårdsamverkan Västra Götaland. Rutinen för in och utskrivning har tagits fram inom styrgruppen SVPL.

Delregionalt, Vårdsamverkan Fyrbodal

Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal har tillsatt två arbetsgrupper, den ena med fokus på somatiken och den andra med fokus på psykiatri, missbruk och beroende. Arbetsgruppen med fokus på somatiken har i uppdrag att arbeta med gränssnittsfrågor och bemannas av representanter från NU-sjukvården och från de lokala närsjukvårdsområdena. Vid behov adjungerades sakkunnig personal in. I steg två för införandet av den nya lagen har lednigsgruppen gett uppdraget till arbetsgruppen (somatiken) att ha ett ökat fokus på det lokala implementeringsarbetet. Uppdragshandlingar till arbetsgrupper hittar du här.

Oraniseringsskiss in och utsrkivningsprocess
Bilden illustrerar organisering av arbetet med in och utskrivningsprocessen.

Delregionala kontaktpersoner SAMSA

Representant i regional arbetsgrupp SAMSA från Fyrbodal är:

Rose Marie Engstig, Sjuksköterska, SAMSA förvaltare Åmåls kommun
rosmarie.engstig@amal.se

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård regionalnivå

Din sökning resulterade inte i några träffar.

Vad händer?

I Fyrbodal pågår arbetet att anpassa verksamheternas arbetssätt till nya lagen om trygg och säker utskrivning från slutenvården. Förbättra och kvalitetssäkra varje steg i processen. Identifierade förbättringsområde:

  • Rätt information i rätt tid, kontinuerlig informationsuppdatering i planeringsverktyget SAMSA
  • Öka antalet vårdbegärna från kommunerna som skickas in
  • Följsamhet till checklistan i SAMSA
  • Rehab ska läggas till i SAMSA av sjukhuset
  • Öka antal SIP:ar
  • Avvikelser

Som stöd till verksmaheter har det tagits fram Tillämpning av riktlinje för in och utskrivning, förberedelser inför helger och säker hjälpmedelsförskrivning, aktuella dokumnet hittar du här.

Regionalt fokuserar arbetsgruppen på att ta fram uppföljningsmått och utvärdering utifrån:

  • Patientensperspektiv; upplevelse av trygghet och delaktighet
  • Kvalitet och följsamhet till överenskommelse, riktlinje och rutinen.
  • Professions och organisationsperspektiv, samverkan och tillit.
  • Ekonomi, utvärdering av betalningsmodellen.

Indikatorer för processuppföljning juli 2019

Senaste nytt från SAMSA finns här:                                                                         
http://www.vastkom.se/samsa

Senaste nytt från NU sjukvården finns här:                   
http://www.nusjukvarden.se/om-nu-sjukvarden/vardgivare/samverkanslagen/     

                                                                                                                                          

Delregionala kontaktpersoner

Arbetsgrupp steg 2     "Samverkanslagen"med fokus på somatik:

Sammankallande, Vårdsamverkan, Dina Jonsson, dina.jonsson@vgregion.se

NU sjukvården:  Maria Skön maria.skon@vgregion.se
Bengtsfors: Lena Magnusson lena.k.magnusson@bengtsfors.se
Dals Ed: Carina Johansson carina.k.johansson@vgregion.se
Färgelanda: Maria Lobrant maria.lobrant@fargelanda.se
Lilla Edet: Anna Clemens ac@medpro.eu
Lysekil: Marianne Sandsten marianne.sandsten@lysekil.se
Mellerud: Lena Nilsson lena.ac.nilsson@vgregion.se
Munkedal: Elise Andersson: elise.andersson@munkedal.se
Orust: Ralja Angelis ralja.angelis@orust.se
Sotenäs: Inga - Lill Wikström inga-lill.wikstrom@sotenas.se
Strömstad: Johanna Rydiander johanna.rydiander@stromstad.se
Tanum: Åsa Enarsson asa.enarsson@tanum.se
Trollhättan: Susanne Westlin susanne.westlin@trollhattan.se
Uddevalla: Christer Fransson christer.fransson@Uddevalla.se 
Vänersborg: Gisela Hansson gisela.hansson@vanersborg.se
Åmål: Kenneth Bramberg kenneth.bramberg@amal.se

Delregionala kontaktpersoner

Arbetsgrupp steg 1       "Samverkanslagen" med fokus på psykiatri, missbruk och beroende.

Sammankallande; Vårdsamverkan, Dina Jonsson, dina.jonsson@vgregion.se

Aase Eriksson aase.eriksson@vgregion.se                         NU-sjukvården, psykiatrisk öppenvård
Anitta Into anitta.into@trollhattan.se                               Kommun, Socialtjänst IFO
Christel Schemmel christel.schemmel@uddevalla.se     Kommun, Hälso- och sjukvård
Elin Hansson elin.hansson@vgregion.se                           Vårdcentral, Närhälsan
Eva Haglund eva.haglund@orust.se                                    Kommun, Socialpsykiatri/IFO
Helena Mårdstam helena.mardstam@trollhattan.se       Kommun, Socialpsykiatri
Kent Storm kent.storm@vgregion.se                                   NU-sjukvården, psykiatrisk slutenvård
Lotta Enström lotta.enstrom@medpro.eu                          Vårdcentral, Privata vårdcentraler


Senast uppdaterad: 2018-04-05 10:44