Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SIP - Samordnad Individuell Plan

SIP-processen

SIP - Samordnad Individuell Plan är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer.

SIP ska erbjudas och upprättas för alla personer som har behov av samordnade insatser. Tydlighet ska finnas inom samtliga verksamheter i Vårdsamverkan Fyrbodal kring när och hur SIP upprättas samt vilket stöd medarbetare kan få i arbetet med SIP-processen.

Syftet med SIP är att skapa delaktighet och inflytande för den enskilde. SIP ska ge en helhetsbild och förenklar för alla berörda som snabbt kan få en översikt av alla pågående insatser för den enskilde. Detta skapar tydlighet och bidrar till förbättrad patientsäkerhet.  Arbetet med SIP-processen ska bidra till att uppfylla de mål som satts i den regiongemensamma riktlinjen för SIP och i länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland.

SIP - Barn och unga

I Västra Götaland finns en särskild överenskommelse för barn och unga, ”Samverkan för barns och ungas hälsa”, där skolan tydligt inkluderas som jämbördig part med socialtjänst och hälso- och sjukvård i arbetet med SIP.

Länkar till:

SIP - samordnad individuell plan - SIMBA (vardsamverkan.se)

Överenskommelse för barns och ungas hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Handlingsplan psykisk hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Rekommenderade länkar & lästips

Du hittar riktlinje för SIP i Västra Götaland, mallar och stödmaterial samt info om SIP-processen på den länsgemensamma webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland:

Therése Arvidsson Dinau

Utvecklingsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Johanna Junkvist Lindau

Utvecklingsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-01-11 09:39