Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIP- Samordnad Individuell Plan

Bestämmelserna om SIP syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla – oavsett ålder – får sina behov av vård och omsorg tillgodosedda.

En individuell plan ska upprättas när någon har behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen brukar kallas samordnad individuell plan (SIP) och syftar till att tydliggöra vem som ska göra vad. Likalydande lagtext finns i såväl socialtjänstlagen som i hälso- och sjukvårdslagen.

Från 2018 gäller också att SIP ska användas vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård för att samordna de insatser den enskilde behöver.

Georg Fischer

Utvecklingsledare

Senast uppdaterad: 2019-06-05 14:28