Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIP- Samordnad Individuell Plan

En samordnad individuell plan (SIP) är en plan som upprättas när någon har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och kommunen. Grundläggande för SIP är att den enskilde ska vara delaktig genom att själv beskriva sina behov och att planen ska göra det tydligt för alla inblandade vem som gör vad.  

Vad är SIP?

Arbetet med SIP utgår från vad den enskilde har för behov av vård och omsorg från kommun och region och det behov av samordning som uppstår av att olika insatser ska utföras. En viktig del i samordningen handlar om att klargöra vem som gör vad. SIP kan göras oavsett den enskildes ålder och förutsätter att denne (eller vårdnadshavare) ger sitt samtycke till att berörda verksamheter delar information med varandra.   

Likalydande lagtexter om SIP finns i både Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Sedan 2018 används SIP också för samordning av insatser vid utskrivning från sjukhus (samverkanslagen).

Utbildning och information om SIP genom Vårdsamverkan Fyrbodal

UTBILDNING I SIP BYGGER PÅ DIALOG I GRUPP OCH KAN TYVÄRR INTE ERBJUDAS UNDER PÅGÅENDE PANDEMI - ISTÄLLET HÄNVISAS TILL INFORMATION OM SIP, SE NEDAN. KONTAKTA GEORG FISCHER, VÅRDSAMVERKAN FYRBODAL.

Utbildning i SIP anordnas på plats av den lokala Närsjukvårdsgrupp (NSV) som finns i varje kommun. Utbildningen är på 3 timmar och ger grundläggande kunskap om vad SIP är: d v s när SIP ska göras, förberedelser i samband med SIP och hur man genomför själva SIP-mötet. Vi pratar också om annat som är viktigt för att SIP ska fungera så hjälpsamt som möjligt i samarbetet mellan vårdgivare och den enskilde. Utbildningen vänder sig samtidigt till den personal inom kommun och hälso- och sjukvård som är delaktiga i arbetet med SIP samt till chefer.

Utbildningen anordnas alltså av den lokala Närsjukvårdsgruppen som står för det praktiska arrangemanget. För själva innehållet i utbildningen svarar Georg Fischer från Vårdsamverkan Fyrbodal. Vilken personal som ska delta på utbildningen bestäms av respektive verksamhet.  

Information om SIP syftar till att en arbetsplats eller verksamhet får ta del av övergripande och kortfattad information om vad SIP är. Information om SIP omfattar 1 -1½ timme och erbjuds även digitalt. Ansvarig för informationstillfället är Georg Fischer på Vårdsamverkan Fyrbodal.       

Kontakt

Om ni på er arbetsplats ser behov av utbildning eller information om SIP, prata med närmaste chef som i sin tur tar frågan vidare inom den organisation ni tillhör.

Du är alltid välkommen att höra av dig till Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Georg Fischer, om du har frågor som rör SIP!

Georg Fischer

Utvecklingsledare

Senast uppdaterad: 2019-06-05 10:20