Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIP - samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer.

Samordnad individuell plan (SIP) ska erbjudas och upprättas för alla personer som har behov av samordnade insatser. Tydlighet ska finnas inom samtliga verksamheter i SIMBA kring när och hur SIP upprättas samt vilka stöd som finns att tillgå.

Patientsäkerheten stärks och individen får en tryggare och bättre vård och omsorg. Arbetet ska bidra till att uppfylla de mål som satts i den regiongemensamma riktlinjen för SIP och i länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland.

Uppdragsbeskrivning lokal SIP-samordnare

Aktuellt om SIP

Vårdsamverkan i Västra Götaland, VVG ställde sig den 3 november 2020 bakom förslag till reviderad ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen”.

Utbildning SIP

SIMBA erbjuder utbildningar i SIP.
Utbildningarna är uppdelade i tre delar och vänder sig till samtliga medarbetare i SIMBA.

Utbildning 1
Innehåll: Vad är en SIP?
Vänder sig till: Nya medarbetare med ingen eller liten kunskap om SIP
Utbildningstillfällen: 16 september kl 9.00-11.00 eller 25 oktober kl 13.00-15.00
Var: Digitalt, via TEAMS. (Länk skickas vid anmälan)

Utbildning 2
Innehåll: SIP-processen
Vänder sig till: Medarbetare med kännedom om SIP
Utbildningstillfällen: 6 oktober kl 9.00-11.00 eller 24 november kl 13.00-15.00
Var: Digitalt, via TEAMS. (Länk skickas vid anmälan)

Utbildning 3
Innehåll: Mötesledarollen
Vänder sig till: Medarbetare som vill ha djupare kunskap om mötesledarollen vid SIP
Utbildningstillfällen: 2 december kl 8.30-12.00 eller 9 december kl 8:30-12.00 (fullbokad)
Var: Hörsal 1 Mimers Hus, Kungälv

 

För att anmäla medarbetare vänligen maila namn, verksamhet samt mailadress till SIP-samordnare i SIMBA johanna.lindau@kungalv.se

Rekommenderade länkar & lästips

Information om SIP på webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland inkl mallar & stödmaterial

Information om SIP hos Uppdrag Psykisk hälsa

Att stärka samverkan med hjälp av SIP - framsidan på skriften

Att stärka samverkan med hjälp av SIP
Förstudie innehållande nulägeskartläggning och rekommendationer för framtida arbete. En skrift från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ladda ner skriften ”Att stärka samverkan med hjälp av SIP” som pdf.

God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?
För personal vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård. En skrift från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ladda ner skriften ”God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?” som pdf.

SIP på 3 minuter
En film som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att beskriva SIP. Filmen vänder sig brukare, personal och politiker, men även till chef som utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar.

Se filmen "SIP på 3 minuter" på Youtube.

Länk till sidan om SIP hos SKR, där filmen också finns.

Delregional samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-06-23 09:52