Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SIP - samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer.

Samordnad individuell plan (SIP) ska erbjudas och upprättas för alla personer som har behov av samordnade insatser. Tydlighet ska finnas inom samtliga verksamheter i SIMBA kring när och hur SIP upprättas samt vilka stöd som finns att tillgå.

Patientsäkerheten stärks och individen får en tryggare och bättre vård och omsorg. Arbetet ska bidra till att uppfylla de mål som satts i den regiongemensamma riktlinjen för SIP och i länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland.

Riktlinje för SIP i Västra Götaland 2020-2023

Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024

Lokala SIP-samordnare

SIMBA har ett nätverk för lokala SIP-samordnare för att stödja implementeringen av arbetssättet med SIP:

Uppdragsbeskrivning lokal SIP-samordnare

Lokala SIP-samordnare

Utbildning SIP

SIMBA erbjuder utbildningar i SIP.
Utbildningarna är uppdelade i tre delar och vänder sig till samtliga medarbetare i SIMBA.

Utbildning 1
Innehåll: Vad är en SIP? Genomgång av lagstiftning, syfte med SIP, SIP-processen och kort om SAMSA.
Vänder sig till: Nya medarbetare med ingen eller liten kunskap om SIP
Utbildningstillfällen: 6 september klockan 14.00-16.00 eller 8 november klockan 9.00-11.00
Var: Digitalt, via TEAMS. (Länk skickas vid anmälan)

Utbildning 2
Innehåll: Mer utförlig genomgång av SIP-processen med fokus på att få bättre kvalitet i arbetet med SIP. Genomgång av SAMSA.
Vänder sig till: Medarbetare med kännedom om SIP
Utbildningstillfällen: 27 september klockan 9.00-11.00 eller 29 november klockan 14.00-16.00
Var: Digitalt, via TEAMS. (Länk skickas vid anmälan)

Utbildning 3
Innehåll: Fördjupning/Mötesledarrollen. Fördjupning med fokus på att skapa delaktighet och bra kvalitet i SIP-processen. Genomgång av grunderna i systemteori inklusive KASAM samt fördjupning i förberedelsearbetet i SIP-processen och genomförandet av SIP-möte.
Vänder sig till: Medarbetare som vill ha djupare kunskap om mötesledarollen vid SIP
Utbildningstillfällen: 18 oktober klockan 8.30–12.00 eller 15 december 08.30–12.00.
Var: Hörsal 1 Mimers Hus, Kungälv

För att anmäla medarbetare vänligen maila namn, verksamhet samt mailadress till SIP-samordnare i SIMBA johanna.lindau@kungalv.se

Rekommenderade länkar & lästips

Information om SIP på webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland inkl mallar & stödmaterial

Information om SIP hos Uppdrag Psykisk hälsa

Att stärka samverkan med hjälp av SIP - framsidan på skriften

Att stärka samverkan med hjälp av SIP
Förstudie innehållande nulägeskartläggning och rekommendationer för framtida arbete. En skrift från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ladda ner skriften ”Att stärka samverkan med hjälp av SIP” som pdf.

God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?
För personal vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård. En skrift från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ladda ner skriften ”God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?” som pdf.

SIP på 3 minuter
En film som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att beskriva SIP. Filmen vänder sig brukare, personal och politiker, men även till chef som utvecklingsledare som vill sprida information om SIP i sin verksamhet. Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar.

Se filmen "SIP på 3 minuter" på Youtube.

Länk till sidan om SIP hos SKR.

Johanna Junkvist Lindau

Delregional samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-05-11 15:43