Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Levnadsvanor

Levnadsvanor syftar på vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Inom SIMBA genomförs gemensamma satsningar för att sätta levnadsvanor i fokus.

Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt. Våra levnadsvanor påverkas av många faktorer, såsom ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och samhällets normer och kultur.

I satsningen deltar Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun. Fördjupningar kommer göras kring olika levnadsvanorna som exempelvis; matvanor, fysisk aktivitet, alkohol och tobak.

Lär dig mer om olika levnadsvanor

Kontakt

Carina Johansson Strandberg
Folkhälsoplanerare, Stenungsunds kommun
carina.johansson-strandberg@stenungsund.se

Caroline Jönsson
Folkhälsostrateg, Tjörns kommun 
caroline.jonsson@tjorn.se 

Johan Sjöholm
Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun 
johan.sjoholm@kungalv.se

Julia Widbom
Utvecklingsledare, Ale kommun 
julia.widbom@ale.se 

Åsa Bingsmark Peterson
Gruppledare, Folktandvården
asa.bingsmark.peterson@vgregion.se 


Senast uppdaterad: 2023-01-26 10:36