Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tobak

Har du funderingar om din tobaksanvändning och hur den påverkar dig och din omgivning? Här har vi samlat information till dig som vill veta mer om tobakens effekter på din hälsa och var du kan få råd och stöd med att bli tobaksfri.

Rökning

När du röker eller snusar får du i dig ämnen som är skadliga för kroppen. All rökning är skadligt för hälsan och är den största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Varannan daglig rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar cirka tio år av sin förväntade livslängd. Det bästa du kan göra för att minska risken för sjukdomar är att sluta röka. När du gör ett rökstopp reagerar kroppen nästan omedelbart och börjar återhämta sig. Därför är det aldrig för sent att sluta röka och ge dig själv chansen att må bättre. Rökning kan också leda till sämre effekt av sjukvårdande behandling, göra det svårare att tillfriskna och ökar risken för komplikationer i samband med operation. Tobaksröken innehåller nikotin och cirka 8000 olika kemiska ämnen däribland en del giftiga tungmetaller och kolmonoxid.

Snusning

Att vara beroende av snus handlar till stor del om kroppens starka nikotinberoende. Snus innehåller cirka 3000 kemiska ämnen varav 28 är cancerframkallande och kan innehålla upp till åtta gånger mer nikotin än cigaretter. Snus ökar risken för diabetes typ 2, vissa typer av cancer och kan ge skador på slemhinnor i munnen. Daglig snusning hos vuxna ger en något till måttlig förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och för tidig död. Negativa effekter av snus vid graviditet och amning för såväl modern och som för fostret är väldokumenterade.

Passiv rökning

Du som andas in andras tobaksrök, utsätts för så kallad passiv rökning. Passiv rökning är också skadligt och kan göra dig sjuk. Allergi och astma kan till exempel bli sämre. Passiv rökning orsakar irritation i näsa och luftvägar samt ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och olika typer av cancer. Barn är särskilt känsliga eftersom de växer snabbt och deras organ är känsliga för yttre störningar. De kan få allvarliga infektioner och astma. Passiv rökning är även en risk för plötslig spädbarnsdöd.

Vattenpipsrökning

Vid rökning med vattenpipa kan rökaren få i sig både nikotin, kolmonoxid och andra cancerogena ämnen om den massa som röks innehåller tobak. Även massa som inte innehåller tobak kan medföra hälsorisker. Vid vattenpiprökning skapas stora mängder rök vilket ger höga nivåer av skadliga partiklar i luften. Rökning i en timme motsvarar röken från 100 cigaretter enligt WHO. Analyser av röken visar att den innehåller minst lika mycket kolmonoxid, tjära, tungmetaller och cancerframkallande ämnen som cigarettrök. Ämnen som leder till samma sjukdomar som rökning av vanliga cigaretter.

Elektroniska cigaretter

Att röka en e-cigarett innebär att man inhalerar en vätska som förångats till rök via ett munstycke. Det kallas "att vejpa". E-cigaretten marknadsförs som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen. E-cigaretterna kan även innebära nya risker för hälsan. De ger ifrån sig skadliga metaller och aldehyder och har också smaksättningar som lyfts fram som möjligt hälsovådliga. Regleringen av e-vätskor är i nuläget begränsad, och de kan innehålla ämnen som är direkt skadliga att andas in. Ännu finns dock ingen forskning som visar om den verkligen hjälper rökare att bli rökfria på lång sikt eller hur den påverkar hälsan. Eftersom e-cigaretten innehåller nikotin kan det bli svårare att bli av med beroendet. E-cigaretten kan också bli en inkörsport till cigaretterökning för ungdomar. Slutligen ger e-cigaretten ifrån sig även en slags ånga eller "passiv rök".

Tobakens miljöpåverkan

Tobaksindustrin har en stor negativ miljöpåverkan och tobaksproduktionen i världen står för större klimatbelastning än vad Sveriges samlade utsläpp gör. Tobakens allvarliga konsekvenser för miljö och klimat utgör ett hinder för att världen ska kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål till år 2030. 

Läs mer om tobakens miljöpåverkan.

Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2020

Föreläsning

Ungas erfarenheter av tobak, e-cigaretter och nya nikotinprodukter.

Föreläsare: Maria Martini kompetenscentrum för ANDTS – förebyggande arbete, Göteborgs stad

Maria kommer att presentera ny statistik från årets undersökning om ungdomars tobaksvanor med utvecklingen av konsumtionen, men också fakta om e-cigaretter och det vita snuset samt andra nya nikotinprodukter.

Titta på föreläsningen.

Stöd och hjälp att sluta med tobak

Det är aldrig för sent att sluta med tobak. Att vara rök- eller snussugen handlar till stor del om kroppens starka nikotinberoende men handlar också om vanor och inlärt beteende.

Din vårdcentral

På din vårdcentral kan du få råd och stöd av diplomerade tobaksavvänjare.

Hälsocoach online

Hälsocoach online är en kostnadsfri tjänst och för alla som är 16 år eller äldre och bor i Västra Götaland. 

Läs mer om Hälsocoach online.

1177

1177 erbjuder tips om hur du kan gå tillväga för att sluta röka eller snusa.

Läs mer om att sluta röka på 1177.

Läs mer om att sluta snusa på 1177.

Sluta röka-linjen

Sluta röka-linjen Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se

Alla samtal är kostnadsfria och du kan vara anonym. Även närstående som undrar hur de kan stötta någon är välkomna.

Tobak och din hälsa – Västra Götaland


Senast uppdaterad: 2023-01-26 10:37