Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Våld i nära relationer

en knuten näve som möter en öppen handflata

Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter. Samverkan är en förutsättning för ett effektivt, strukturellt och förebyggande arbete mot våld.

Arbetet mot våld i nära relationer ska präglas av god kvalitet och samsyn. Målet är att berörda av våld i nära relationer ska få ökad trygghet, frihet och hälsa.

Samverkan mellan berörda aktörer är viktigt i arbetet mot våld i nära relationer. Alla aktörers insatser ska tillsammans utgöra en helhet så att personer drabbade av våld i nära relationer kan få bästa möjliga stöd och hjälp.

Det gemensamma arbetet utgår från Socialstyrelsens förskrifter och allmäna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4).
Socialstyrelsen (SOSFS 2014:4)

Förebyggande arbete riktar sig till alla människor i samhället. Barn och unga är särskilt viktiga målgrupper i det förebyggande arbetet och därför behövs tidiga insatser där barn och ungdomar befinner sig, till exempel på förskolor och skolor.

SIMBA:s vårdgivare ansvarar för att respektive personal är utbildad för att efterfråga och tidigt upptäcka våld i nära relationer.

Dokument

I SIMBA:s samverkansplan är Våld i nära relationer fokusområde 4:
SIMBA:s samverkansplan 2020-2021

SIMBA:s pågående arbete och handlingsplan - Våld i nära relationer

Verksamheter

SIMBA-kommunernas verksamhet kring Våld i nära relationer:

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld:
Dialoga - Göteborgs stad

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer:
Våld i nära relationer - VKV

Kontakt

Carina Johansson Strandberg
Folkhälsoplanerare, Stenungsunds kommun
carina.johansson-strandberg@stenungsund.se

Magdalena Romanov
Folkhälsostrateg (vik), Tjörns kommun 
magdalena.romanov@tjorn.se

Johan Sjöholm
Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun 
johan.sjoholm@kungalv.se

Johanna Torén
Utvecklingsledare, Ale kommun 
johanna.toren@ale.se


Senast uppdaterad: 2021-12-10 13:10