Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Våld i nära relationer

en knuten näve som möter en öppen handflata

Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter. Samverkan är en förutsättning för ett effektivt, strukturellt och förebyggande arbete mot våld.

Arbetet mot våld i nära relationer ska präglas av god kvalitet och samsyn. Målet är att berörda av våld i nära relationer ska få ökad trygghet, frihet och hälsa.

Samverkan mellan berörda aktörer är viktigt i arbetet mot våld i nära relationer. Alla aktörers insatser ska tillsammans utgöra en helhet så att personer drabbade av våld i nära relationer kan få bästa möjliga stöd och hjälp.

Det gemensamma arbetet utgår från Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer som reviderats och ersatts av en ny författning (HSLF-FS 2022:39) som trädde i kraft den 1 november 2022.
Socialstyrelsen (HSLF-FS 2022:39)

Förebyggande arbete riktar sig till alla människor i samhället. Barn och unga är särskilt viktiga målgrupper i det förebyggande arbetet och därför behövs tidiga insatser där barn och ungdomar befinner sig, till exempel på förskolor och skolor.

SIMBA:s vårdgivare ansvarar för att respektive personal är utbildad för att efterfråga och tidigt upptäcka våld i nära relationer.

Dokument

Verksamheter

SIMBA-kommunernas verksamhet kring Våld i nära relationer:

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld:
Dialoga - Göteborgs stad

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer:
Våld i nära relationer - VKV

Kontakt

Carina Johansson Strandberg
Folkhälsoplanerare, Stenungsunds kommun
carina.johansson-strandberg@stenungsund.se

Caroline Jönsson
Folkhälsostrateg, Tjörns kommun 
caroline.jonsson@tjorn.se 

Johan Sjöholm
Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun 
johan.sjoholm@kungalv.se

Julia Widbom
Utvecklingsledare, Ale kommun 
julia.widbom@ale.se


Senast uppdaterad: 2023-01-26 09:58