Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Suicidprevention

En länsgemensam handlingsplan för suicidprevention har antagits av Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inom SIMBA har arbete påbörjats för att ta fram lokala handlingsplaner. Utbildningar MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa pågår.

SIMBA har även tagit fram en Handlingsplan för suicidprevention inom SIMBA-området, se dokument nedan! 

Nollvision om suicid

Varje år tar cirka 230 personer i Västra Götaland sitt eget liv. Bakom varje fullbordat självmord går det tio allvarliga försök. Man bör arbeta förebyggande genom samverkan över verksamhetsgränser. Kunskapen kring preventivt arbete behöver öka genom att utbilda medarbetare i att identifiera individer med suicidrisk och erbjuda rätt hjälp.

Alla åldrar berörs

Arbetet med suicidprevention berör alla åldrar och därmed flera av SIMBA:s samverkansområden - barn och ungas psykiska hälsa, vuxnas psykiska hälsa och vård och omsorg om äldre. 

Utbildning MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

SIMBA har, i samarbete med Samordningsförbundet Älv & Kust, under hösten 2021 och 2022 utbildat MHFA-instruktörer. Dessa är utvalda personer inom kommunala verksamheter i sektor/förvaltning utbildning, omsorg eller socialtjänst.

Planerade utbildningar i spåren barn och unga, vuxna respektive äldre

Ale

Stenungsund: utbildning till första hjälpare i december 2022
MHFA-utbildning tema vuxen, december 2022

Tjörn

Kungälv:

För ytterligare information om de lokala utbildningarna, kontakta kommunens folkhälsostrateger/-utvecklare som även skickar ut inbjudan till utbiildningarna. Se kontaktuppgifter nedan!

Om MHFA hos Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention

Dokument

SIMBA:s handlingsplan för suicidprevention 2022-2023

Mål för arbetet med Suicidprevention återfinns i SIMBA:s samverkansplan under fokusområden 3, 4 och 5.
SIMBA:s samverkansplan 2022-2023

Länsgemensamt och nationellt arbete

För att stärka arbetet med att genomföra den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i länet anställs en länsgemensam samordnare.
Suicidprevention inom Vårdsamverkan i Västra Götaland - länsgemensamt arbete och plan

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention. 
NASP

Suicidprevention.se är en webbplats där Folkhälsomyndigheten samlar kunskap om suicid och det suicidpreventiva arbetet. Här kan du som arbetar med att förebygga självmord läsa om nationell samordning samt hitta kunskap och statistik om suicid. 
Suicidprevention.se

Kontakt

Carina Johansson Strandberg
Folkhälsoplanerare, Stenungsunds kommun
carina.johansson-strandberg@stenungsund.se

Magdalena Romanov
Folkhälsostrateg (vik), Tjörns kommun 
magdalena.romanov@tjorn.se

Johan Sjöholm
Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun 
johan.sjoholm@kungalv.se

Johanna Torén
Utvecklingsledare, Ale kommun 
johanna.toren@ale.se


Senast uppdaterad: 2021-12-18 12:05