Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Äldre

För de samverkande organisationerna är den viktigaste uppgiften att verka för och stödja den enskilde i att skjuta upp tidpunkten för att bli sjuk eller mest sjuk äldre.

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Målgruppen är de patienter och grupper i befolkningen som

  • är 65 år och äldre
  • vårdas i livets slutskede, oavsett ålder

och som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.

Alla inblandade verksamheter ska arbeta för att tillgodose de äldres behov av förebyggande insatser, risk-bedömningar, standardiserade kontroller samt vid behov erbjuda en personcentrerad vård och omsorg. Preventivt arbete, god vård vid kronisk sjukdom inklusive god läkemedelsbehandling och god vård i livets slutskede är viktiga områden. Proaktivitet ska komplettera nuvarande arbetssätt inom alla områden.

Mötestider

16 apr kl.13:00 - 14:30
27 aug kl.13:00 - 14:30
12 nov kl.13:00 - 14:30
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-06-26 10:26