Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Äldre och palliativ vård

För de samverkande organisationerna är den viktigaste uppgiften att verka för och stödja den enskilde i att skjuta upp tidpunkten för att bli sjuk eller mest sjuk äldre. Syftet med utvecklingsgruppen är att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning.

Målgruppen är de patienter och grupper i befolkningen som

  • är 65 år och äldre
    eller
  • vårdas i livets slutskede, oavsett ålder
    och
  • som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.

Alla inblandade verksamheter ska arbeta för att tillgodose de äldres behov av förebyggande insatser, riskbedömningar, standardiserade kontroller samt vid behov erbjuda en personcentrerad vård och omsorg. Preventivt arbete, god vård vid kronisk sjukdom inklusive god läkemedelsbehandling och god vård i livets slutskede är viktiga områden. Arbetssättet ska vara proaktivt.

Utvecklingsgrupp Äldre och palliativ vård ska bland annat fungera som ledningsgrupp för det delregionala arbetet och fungera som styrgrupp för det lokala samverkansarbetet. Utvecklingsgruppen ska också samordna på delregional nivå och verka för följsamhet till gemensamma avtal, överenskommelser och handlingsplaner mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Mötestider

 År 2021  
26 jan kl.13:00 - 14:30
27 apr kl.13:00 - 14:30
07 sep kl.13:00 - 14:30
16 nov kl.13:00 - 14:30
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-03-27 08:02