Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Närområdesgrupper

Syftet med närområdesgrupperna är att vara basen i det medborgar- och individinriktade samverkansarbetet. Varje kommun inom SIMBA bildar ett närområde och där finns en närområdesgrupp. Varje närområdesgrupp utgör en samordningsgrupp med övergripande lednings- och samordningsansvar i närområdet.

Närområdesgrupperna har i uppdrag att samordna på lokal nivå och verka för följsamhet till gemensamma avtal, överenskommelser och handlingsplaner mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner. De ska också upprätta och fastställa lokala rutiner, överenskommelser och avtal avseende exempelvis läkarmedverkan, samordning vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och, hjälpmedelsförsörjning, pandemiplanering och avvikelser.

Närområdesgrupperna ska även identifiera och översända förslag på nya gemensamma utvecklingsområden eller förbättringsområden till samordningsgruppen och vid behov lyfta frågor till för gemensam hantering.

Utgångspunkten är att patientens vård inte ska störas av organisatoriska gränser. Närvårdsamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att reducera framtida vård- och omsorgsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Närområdesgrupperna har sammanträde cirka fyra gånger per år.


Senast uppdaterad: 2018-03-19 11:51