Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närområdesgrupper

Närvårdsamverkan bygger på samman­hållna vård­processer mellan flera vård­givare där den totala kvaliteten i samverkan kring patien­ten är det som ger mervärde för patien­ten.
Patientens vård ska inte störas av orga­ni­sat­oriskagränser. Den Nära Vården känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet,samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att reducera framtida vård- ochomsorgsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Närområdesgrupperna utgör basen för det medborgar- och patientinriktade samverkansarbetet.

Varje kommun bildar ett närområde med en närområdesgrupp. I varje närområdesgrupp finns en samordningsgrupp med övergripande lednings- och samordningsansvar för närvårdssamverkan i närområdet.


Senast uppdaterad: 2018-10-24 10:30