Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) som kom 2018 innebär en omställning i arbetssättet, där syftet är att skapa en trygg och säker utskrivning och undvika onödiga vistelser på sjukhus. En rad dokument till stöd för tillämpningen har tagits fram.

Trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård börjar redan vid inskrivningen. Den nya lagen innebär en omställning i arbetssättet så att det är öppenvården som leder utskrivningsarbetet, tillsammans med kommunen, och är den part som har ansvaret för att kalla till planeringsträff. Den enskilde ska alltid erbjudas en samordnad individuell plan (SIP) i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvården.

En god inskrivning i sin tur, börjar redan när beslut tas om att patienten är i behov av slutenvårdens specifika kompetens. För detta ändamål används inom SIMBA ett evidensbaserat beslutsstöd inom kommunal hälso- och sjukvård.

Länsgemensam information om samverkan vid in- och utskrivning

Ytterligare information om Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård finns på den länsgemensamma hemsidan för Vårdsamverkan i Västra Götaland.

SIMBA:s organisation för samverkan vid in- och utskrivning

För samordning av arbetet inom SIMBA med Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård finns:

Johanna Junkvist Lindau

Delregional samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-09-09 11:20