Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft: Lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. En rad dokument till stöd för tillämpningen har tagits fram.

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär en omställning i utskrivningsprocessen där primärvården är den part som har ansvaret för att kalla till vårdplaneringsmöte för upprättande av en samordnad individuell plan (SIP) i samband med utskrivning från slutenvården.

Lagen medförde att en ny regional överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid utskrivning från slutenvård har tagits fram. Utifrån den regionala överenskommelsen och gemensamma riktlinjen har SIMBA utarbetat tillämpningsanvisningar.

Målsättningen är att tillgodose den enskildes behov av trygghet samt fortsatta vårdåtgärder och/eller omsorgsinsatser efter utskrivning från sjukhus.

En god utskrivning från slutenvården förutsätter en god inskrivning. När en patients hälsotillstånd hastigt försämras, gör ansvarig sjuksköterska en bedömning om läkare ska kontaktas eller ej samt bedömning om det finns behov av att tillkalla ambulans. För detta ändamål används inom SIMBA  ett evidensbaserat beslutsstöd inom kommunal vård och omsorg.

Syftet med användandet av beslutsstöd är ökad patientsäkerhet genom att bedömningen blir strukturerad, patienten får vård på optimal vårdnivå och informationen till nästa vårdgivare säkras.

Ytterligare information om Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård finns på den länsgemensamma hemsidan för Vårdsamverkan i Västra Götaland.

För samordning av arbetet inom SIMBA med Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård finns:


Senast uppdaterad: 2019-07-03 13:58