Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslutsstöd

Här finns beslutsstöd inom hemsjukvården vid bedömning av förändrat hälsotillstånd.

Syftet med användandet av beslutsstöd är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och information till nästa vårdgivare säkras.

De mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av individanpassad och sammanhållen vård och omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn och samverkan över professions- och vårdgivargränserna.

När en patient, som har kommunal hemsjukvård, blir hastigt sjuk gör ansvarig sjuksköterska en bedömning om patientens tillstånd och fortsatta vårdbehov. Nu inför kommunerna i SIMBA ett gemensamt bedömningsinstrument som är utformad som en checklista.  Bedömningsinstrument ger stöd till vårdpersonal för att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske.


Senast uppdaterad: 2019-07-02 21:26