Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelsehantering

Avvikelser är ett samlingsbegrepp för negativa händelser och tillbud som sker. Rapportering av negativa händelser är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet. Från och med 1 januari 2021 registreras avvikelser i samverkan endast i MedControlPRO.

Rapportera i MedControlPRO

För att kunna registrera avvikelser i MedControlPRO loggar du in med hjälp av SITHS-kort.

Enda undantag är de de fåtal verksamheter som inte har tillgång till systemet. Det är Beredskapsjouren som fortsättningsvis hanterar avvikelser gällande samverkan via SIMBA-blanketten som finns nedan under Dokument.

Gå till MedControlPro!

Vid frågor, kontakta Johanna Junkvist Lindau - se nedan!

Avvikelsehantering - viktigt ansvar

Effektiv avvikelsehantering syftar till ökad patientsäkerhet och ökad kvalitet på insatser och stöd, genom att identifiera och förbättra eventuella brister i följsamheten till ingångna avtal och överenskommelser samt de sammanhållna processerna mellan kommun och region inom SIMBA.   

Det är viktigt att all berörd personal aktivt arbetar med avvikelsehantering. Samtliga medarbetare har ett ansvar att identifiera och rapportera negativa händelser samt ge förslag till förbättringar.

Varje vårdsamverkansområde ansvarar för att gemensam rutin för avvikelsehantering finns framtagen, enligt det regionala hälso- och sjukvårdsavtalet som trädde i kraft den 1 april 2017.

Dokument

Rutin: Avvikelse-/händelsehantering i samverkan

Avvikelseblankett OBS - ifyllbar pdf, du kan behöva ladda ner och öppna i Acrobat Reader!

 

Delregional samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-02-16 16:07