Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Mobil närvård

Mobil närvård är en modell för god sammanhållen vård. Modellen består av kommunal hälso- och sjukvård, mobila hemsjukvårdsläkarteam samt närsjukvårdsteam och mobilt palliativt team på Kungälvs sjukhus.

Vården ges i hemmet och utgår alltid från individens behov. Målgrupp är svårt sjuka hemsjukvårdspatienter som har ett långvarigt och stort behov av vård och omsorg.

Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och att minska undvikbar slutenvård. Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommunal och regional primärvård samt sjukhus.

Beslutsstöd

När en patient, som har kommunal primärvård, blir hastigt sjuk gör ansvarig sjuksköterska en bedömning om läkare ska kontaktas eller ej samt tillkallar ambulans vid behov. För att öka patientsäkerheten och kvalitetssäkra informationsöverföringen finns ett evidensbaserat beslutsstöd.

Syftet med användandet av beslutsstöd är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på rätt vårdnivå och information till nästa vårdgivare säkras.

Rutin för informationsöverföring från hemsjukvården till annan vårdgivare vid hastigt förändrat hälsotillstånd (beslutsstöd)

Beslutsstöd inom kommunal primärvård (checklista)

Mobilt palliativt team (MPT)

Mobilt palliativt team på Kungälvs sjukhus bedriver specialiserad palliativ vård i hemmet för patienter över 18 år, med ej botbar sjukdom med begränsad förväntad överlevnad och komplex symtombild.

Syftet med teamets arbete är att skapa trygghet, ge lindring och bidra till bibehållen livskvalité för målgruppen samt ge stöd till närstående genom sammanhållna insatser över vårdgivargränserna.

Samverkansrutin Samverkan om palliativa patienter – MPT, primärvård och kommun

Checklista för vård i livets slutskede (2023-03-08) ifyllbar

Trygghetsordinationer (2023-03-08) ifyllbar 

Johanna Junkvist Lindau

Delregional samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-13 12:01