Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Närvårdsamverkan är en funktion i SIMBA som omfattas av:

  • Regionens hälso- och sjukvård: VG Primärvård, Vårdval Rehab, beställd Primärvård (all primärvårdsverksamhet utanför vårdcentralerna och rehab), Habilitering och hälsa och Tandvården
  • Kungälvs sjukhus, Barn- och ungdomshabiliteringen.
  • Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i Ales-, Kungälvs- Stenungsunds- och Tjörns kommun.
  • Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Målgruppen är de patienter och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.
Grupper som särskilt ska uppmärksammas:

  • Barn och unga vuxna med utsatt situation
  • Äldre multisjuka och multisviktande
  • Personer med psykisk ohälsa
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Personer med behov av vård i livets slutskede

Närvårdssamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på konkret verksamhetsnivå. Närvårdsamverkan SIMBA utgår från SIMBA Genomförandeplan som följs upp och revideras löpande.


Senast uppdaterad: 2018-08-31 11:25