Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Samverkansstruktur SIMBA

Klicka på bilden för att förstora den. I den förstorade bilden kan du klicka på respektive gruppering för att komma vidare till aktuell sida på weppplatsen.

SIMBA är en samverkansorganisation för hälsa och den nära vården i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Närvårdsamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på konkret verksamhetsnivå. Samverkan på politisk och ledningsnivå skapar legitimitet och struktur.

Närvårdsamverkan är en funktion i SIMBA som omfattas av:

  • Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård: VG Primärvård, Vårdval Rehab, beställd Primärvård (all primärvårdsverksamhet utanför vårdcentralerna och rehab), Habilitering och hälsa och Tandvården
  • Kungälvs sjukhus, Barn- och ungdomshabiliteringen.
  • Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i Ale, Kungälvs Stenungsunds och Tjörns kommun.
  • Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Målgruppen är de patienter och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.

Grupper som särskilt ska uppmärksammas:

  • Barn och unga vuxna med utsatt situation
  • Äldre multisjuka och multisviktande
  • Personer med psykisk ohälsa
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Personer med behov av vård i livets slutskede

Närvårdssamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på konkret verksamhetsnivå.

Närvårdsamverkan SIMBA utgår från SIMBA:s samverkansplan, som följs upp och revideras löpande.


Senast uppdaterad: 2023-04-27 10:42