Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Politiska samrådsgruppen

SIMBA:s politiska samrådsgrupp ansvarar för att närvårdssamverkan har ett patient- och medborgarfokus och att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet integreras i samverkansfrågorna.

Regelbundna politiska dialoger förs kring gemensamma närvårdsfrågor för att skapa förutsättningar för politiskt samförstånd som ska tillgodose medborgarnas och patienternas behov av en väl fungerande närvårdssamverkan.

SIMBAs politiska samrådsgrupp består av ordförande och/eller en eller två valda representanter i;

  • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden,
  • Styrelsen för Närhälsan,
  • Styrelsen för regionsgemensam hälso- och sjukvård,
  • Styrelsen för habilitering och hälsa,
  • Tandvårdsstyrelsen,
  • Styrelsen för sjukhusen i väster,
  • Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Ale kommun, Utbildningsnämnden Ale kommun, 
  • Bildningsutskottet Kungälvs kommun, Utskottet för trygghet och stöd Kungälvs kommun,
  • Välfärdsutskottet Stenungsunds kommun,
  • Barn- och utbildningsnämnden Tjörns kommun, Socialnämnden Tjörns kommun

Mötestider

2019  
22 feb kl.08:30 - 16:30
  (introduktion)
03 maj   kl.08:30 - 12:00
04 dec   kl.13:00 - 16:30
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Senast uppdaterad: 2019-08-09 13:30