Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Politiska samrådsgruppen

SIMBA:s politiska samrådsgrupp ansvarar för att närvårdssamverkan har ett patient- och medborgarfokus och att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet integreras i samverkansfrågorna.

Regelbundna politiska dialoger förs kring gemensamma närvårdsfrågor för att skapa förutsättningar för politiskt samförstånd som ska tillgodose medborgarnas och patienternas behov av en väl fungerande närvårdssamverkan.

SIMBAs politiska samrådsgrupp består av ordförande och/eller en eller två valda representanter i följande nämnder och styrelser:

  • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Styrelsen för Närhälsan
  • Styrelsen för regionsgemensam hälso- och sjukvård
  • Styrelsen för habilitering och hälsa
  • Tandvårdsstyrelsen
  • Styrelsen för sjukhusen i väster
  • Ale kommun: Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt Utbildningsnämnden
  • Kungälvs kommun: Bildningsutskottet samt Utskottet för trygghet och stöd
  •  Stenungsunds kommun: Välfärdsutskottet
  • Tjörns kommun: Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden

Mötestider

År 2024  
13 mar kl.08:30 - 16:30 (utbildningssdag)
24 maj kl.13:00 - 16:30
06 dec   kl.13:00 - 16:30
   
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Protokoll

Titel

Senast uppdaterad: 2018-03-26 16:43