Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Representanter i politiska samrådsgruppen

Monika Beiring (M) 
Ordförande  SIMBA
Ordförande
Styrelsen för Närhälsan
Telefon:
E-post: monika.beiring@vgregion.se

Agneta Pettersson Bell, (Stenungsundspartiet)
Ordförande
Välfärdsutskottet
Stenungsunds kommun
Telefon:
E-post: agneta.petterssonbell@stenungsund.se

Ancy Wahlgren (UP)
Vice ordförande
Utskottet för trygghet och stöd
Kungälvs kommun
Telefon:
E-post: Ancy.Wahlgren2@kungalv.se

Anette Johannessen (S)
2:e vice ordförande
Socialnämnden
Tjörns kommun
Telefon:
E-post: anette.johannessen@tjorn.se

Anna Vedin (M) 
Vice ordförande
Bildningsutskottet
Kungälvs kommun
Telefon: 0722-02 30 38 
E-post: anna.vedin@kungalv.se
Anna-Lena Holberg  (M)
Ordförande
Sjukhusen i Väst
Telefon: 0736-76 40 60
E-post:anna-lena.holberg@lerum.se
Birgit Lövkvist(V)
Vice ordförande
Sjukhusen i Väst
Telefon: 072-87 18 99 
E-post: birgit.lovkvist@gmail.com
   
Charlotte Nordström (M)
Ordförande
Styrelsen för regiongemensam hälso- och
sjukvård
Telefon: 0730-30 54 13
E-post: charlotte.nordstrom@vgregion.se
Dennis Ljunggren (S)
1:e viceOrdförande
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ale kommun
Telefon: 
E-post: dennis.ljunggren@ale.se
   
Elena Fridfelt (C)
Ordförande
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ale kommun
Telefon: 0707-89 07 13 
E-post: elena.fridfelt@ale.se

Erik Liljeberg (M)
Ordförande
Utbildningsnämnden
Ale kommun
Telefon: 0704-81 17 44 
E-post: erik.liljeberg@ale.se

Gun Alexandersson Malm(L)

Ordförande
Socialnämnden
Tjörns kommun
Telefon: 0706-65 29 60
E-post:gun.alexandersson.malm@tjorn.se      

Gunilla Lindell (KD)
1:e vice ordförande

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefon: 0707- 87 16 93
E-post: gunilla.lindell@kristdemokraterna.se 

Gunnemar Olsson (L)
Ordförande

Barn- och utbildningsnämnden
Tjörns kommun
Telefon:
E-post: gunnemar.olsson@tjorn.se

Jim Aleberg (S)
Vice ordförande
Styrelsen för Närhälsan
Telefon: 0704-44 68 62
E-post:jim.aleberg@vgregion.se

Maria Renfors (M)
Ledamot
Välfärdsutskottet
Stenungsunds kommun
Telefon:
Epost: maria.renfors@stenungsund.se

Mats Frisell (S)
Ledamot

Tandvårdsstyrelsen
Telefon: 0705-22 28 95
Epost: mats.frisell@kungalv.se

Michael Melby (S)
Vice ordförande
Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Telefon: 0709-16 78 27 
E-post: michael.melby@vgregion.se
Nicklas Attefjord (MP)
Ordförande
Västra Hälso och sjukvårdsnämnden
Telefon: 0707-14 89 96
E-post: nicklas.attefjord@mp.se
   
Pia Gillerstedt (S)
Utskottet för trygghet och stöd
Kungälvs kommun
Telefon:
E-post: Pia.gillerstedt@kungalv.se
Sebastian Aronsson (S)
Vice ordförande
Styrelsen för habilitering och hälsa
Telefon: 0736-82 19 76
E-post: iseb@me.com
   
Tomas Angervik (S)
2:e vice ordförande
Västra Hälso och sjukvårdsnämnden
Telefon: 0730-78 51 59
E-post: tomas.angervik@vgregion.se
 
 
 

Senast uppdaterad: 2019-03-06 11:33