Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregional arbetsgrupp SAMSA

Syftet med delregional arbetsgrupp SAMSA är att hålla ihop arbetet kring samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, för att säkerställa informationsprocessen och effektivt använda de gemensamma resurserna.

Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård innebär att kommun, öppenvård och sjukhus tillsammans ska tillgodose den enskildes behov av trygghet och fortsatta vårdåtgärder och/eller omsorgsinsatser efter utskrivning från sjukhus.

Målgrupp är personer som skrivs in och ut från sluten hälso- och sjukvård, oavsett ålder, och som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.

Genom en enhetlig rutin och den gemensamma IT-tjänsten SAMSA skapas kontinuitet som ökar vårdkvalitet, medicinsk säkerhet och trygghet för patienten.

Mötestider

År 2022  
18 jan kl. 14:00 - 16:00
24 feb kl. 14:00 - 16:00
05 apr kl. 14:00 - 16:00
19 maj kl. 14:00 - 16:00
29 aug kl. 14:00 - 16:00
13 okt kl. 14:00 - 16:00
06 dec kl. 14:00 - 16:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-08-24 12:54