Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Representanter i utvecklingsgrupp för in- utskrivningsprocessen

Mats Dahl
Ordförande
Primärvårdschef 
Närhälsan, Primärvård Omr 2
Telefon: 010-435 80 00
E-post: mats.dahl@vgregion.se 
 
   
Ann Törnell
Verksamhetschef
Medicinkliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303-980 15, 0761-07 93 17 
E-post: ann.tornell@vgregion.se

Ann-Charlotte Nyrén
Verksamhetschef
Kommunal hälso- och sjukvård
Tjörns kommun
Telefon: 0304-60 16 45
Epost: ann-charlotte.nyren@tjorn.se

Ann-Sofie Borg 
Hemsjukvård och äldreomsorg
Ale kommun
Telefon: 0303 - 33 09 40
E-post: ann-sofie.borg@ale.se

Birgitta Berghänel-Sikberger
Brukarrådsrepresentant
Telefon:
E-post: birgitta.berghanel@hotmail.se

Birgitta Dahlström
Verksamhetschef
Fysiorehab 
Kungälv Centrum
Telefon: 0303-24 95 500705-26 64 20
E-post: birgitta@fysiorehab.net

Helena Fredberg Edebo
Verksamhetschef 
Kirurg- och ortopedkliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 981 53
E-post: helena.fredberg_edebo@vgregion.se

Jacob Wulfsberg
Chefläkare
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303-98 942
E-post: jacob.wulfsberg@vgregion.se

Jenny Ahto
Brukarrepresentant
NSPHiG
Telefon:
E-post: jenny@nsphig.se

Jenny Kullman 
Tf vårdenhetschef avd 9
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303-984 07
E-post:jenny.kullman@vgregion.se

Kjell Nilsson
Verksamhetschef
Centrumpraktiken Kungälv
Telefon: 0702-64 50 99
E-post: kjell.nilsson.40@ptj.se

Lisa Lok Hinnerson

Enhetschef
Närhälsan Rehabilitering
Kungälv, Stenungsund
Telefon: 010-473 32 700705-26 85 25
E-post: lisa.hinnerson@vgregion.se 

Mari Andersson
Enhetschef
Psykiatriska mott. Kungälv Kärra Rödbo
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0768-35 25 23
E-post: marie.ev.andersson@vgregion.se

Marie Höijer Stövind
Verksamhetschef
Capio Läkarhus Stenungsund
Telefon: 0735-58 63 25
E-post:Marie.HoijerStovind@capio.se

Margrethe Tönder
Verksamhetschef
Geriatrik- och rehabkliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303-980 06
E-post: margrethe.tonder@vgregion.se
   
Martina Berisson
Enhetschef
Biståndsenheten, IFO
Ale kommun
Telefon: 0303-70 34 21
E-post: martina.berisson@ale.se
Monica Fundin
Verksamhetschef
Myndighetsutövning
Telefon: 0303-23 91 33
E-post: monica.fundin@kungalv.se

   
Noomi Holmberg
Verksamhetschef
Kommunal Hälso- och sjukvård
Kungälvs kommun
Telefon: 0767-82 95 67, 0303-23 96 24
E-post: noomi.holmberg@kungalv.se
Susanne Albinsson
Verksamhetschef
Vård Omsorg
Stenungsunds kommun
Telefon: 0706-75 07 05
E-post: susanne.albinsson@stenungsund.se
   

Susanne Thuresson
Verksamhetscontroller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707-28 58 69
E-post:susanne.thuresson.jahnke@vgregion.se

Susanne Vinqvist

Enhetschef
Myndighetsutövning
Stenungsunds kommun
Telefon:0303-73 00 00 E-post:susanne.vinqvist@stenungsund.se

Victoria Östlund
Tandhygienist
Tandhygienist i kommun (TAIK)
Telefon: 0722-19 79 88
E-post: victoria.ostlund@kungalv.se          

Åsa Fredriksson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ale Kommun
Telefon: 0303-33 03 50, 0704-32 03 50
E-post: asa.fredriksson@ale.se

   

Senast uppdaterad: 2019-07-03 12:42