Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan för suicidprevention

I Västra Götaland inträffar cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 suicidförsök. Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.

Handlingsplan suicidprevention.png

 

Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 2008 för arbetet med att minska suicid. Den nationella visionen för suicidprevention innebär att ”ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt.

En regional handlingsplan för suicidprevention har utarbetats i Västra Götaland som samtliga 49 kommuner och Västra Götalands Regionen(VGR) har ställt sig bakom. Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025, ligger till grund för det suicidpreventiva arbetet i regionen. För att nå målet om att minska antalet suicid i länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i ordinarie verksamhet, i såväl kommunernas som regionens alla verksamheter.
Handlingsplanen ska ligga till grund för det regionala, delregionala och lokala suicidpreventiva arbetet. Målet med Handlingsplan Suicid är att antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 procent till år 2025.

Folkhälsomyndighetens sammanställning av kunskapsstöd om psykisk hälsa och suicidprevention

folkhalsomyndighetens-kunskapsstod-psykisk-halsa-suicidprevention.pdf

Målgrupp för webben

Informationen på den här webbsidan riktar sig i första hand till dig som arbetar med suicidprevention och informationen syftar till att utgöra ett stöd för det  lokala suicidpreventiva arbetet. Målsättningen är att det ska vara lätta att hitta relevant kunskapsstöd för sitt arbete samt att kvalitetssäkra det kunskapsstöd som används.


Senast uppdaterad: 2022-06-21 15:39