Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsgrupp "Andningsventilator i hemmet"

Arbetsgrupp "Andningsventilator i hemmet"

Den arbetsgrupp som tagit fram gemensam delregional rutin för patienter som vårdas med andnigsventilator i hemmet får ett fortsatt uppdrag.
Ledningsgruppen Vårdsamverkan Fyrbodal ger i uppdrag att fortsatt se över de utvecklingsområden som synliggjordes under arbetet med rutinen.

Patienter som behandlas med trakeostomi med andningsstöd via en hemventilator har ett unikt vårdbehov som kräver en begränsad och kompetent personalgrupp. Antalet patienter inom denna målgrupp i Fyrbodals kommuner är få. Trakeostomin kan antingen vara anlagd för en tidsbegränsad period eller permanent, beroende på vilken indikation som ligger till grund för beslutet/åtgärden. I Fyrbodalsområdet vårdas ett antal personer med andningsentilator i hemmet där NU-sjukvården och kommun har ett hälso-och sjukvårdsansvar för trakeostomi- och ventilatorvården.

Under arbetet med framtagande av gemensam rutin identifierades ett flertal förbättringsområden som arbetsgruppen fick ett fortsatt förtroende att arbeta med. 

Utvecklingsområden som det fortsatta arbetet kommer att fokuser på är:

 • Med beaktan av det arbete som sker regionalt ta fram kriterier och ansvarsfördelning gällande begreppet utskrivnngsklar utifrån målgruppen.
 • Utreda och ta fram förslag på behov av specialistsjuikvåårdens möjligheter att medverka för att patien ska kunna vårdas i hemmet.
 • Tydliggöra ansvarsfrågan mellan vårdgivare för beslut om behandlingsbegränsning.
 • Utredan vilken yrkesfunktion som kan stänga av hemventilatorn för patienter som avlider i hemmet.
 • Utarbeta en vårdtagarpärm.
 • Utarbeta ett anvisning/utbildningsmaterial gällande hemventilatorn.
 • Utarbeta en checklista för läkarutlåtanden som kan ingå i utredningsuderlaget då den enskilde ansöker om personlig assistent enligt LSS.

Arbete som har sammanställt i en gemensam rutin innefattar följande:

 • Definiera ansvarsområden genom vårdkedjan bl.a. specialistsjukvårdens ansvar när patienten vårdas i hemmet.
 • Underlätta vägen genom vårdkedjan, arbeta för att öka lättillgängligheten för patient och personal.
 • Öka samarbetet mellan berörda delar inom specialistsjukvården samt med kommunen och andra instanser som exempelvis habiliteringen, Försäkringskassan m.m.   
 • Främja den unika patientens vård.
 • Optimera nyttjandet av vårdens resurser.
 • Tydliggöra utbildnings- och fortbildningsansvaret för kommunens personal.

Organisation

 • Ledningsgruppen Vårdsamverkan Fyrbodal är styrgrupp för arbetet.
 • Utvecklingsledare Anette Forsberg har i uppdrag att leda arbetsgruppen.

Bemanning av den delregionala arbetsgruppen
Kommunrepresentanter: 
Tommy Carlgren, MAS Vänersborg
Charlotta Karlsson, distriktssköterska Vänersborgs kommun

NU-sjukvårdsrepresentanter: 
Jeanette Faeder, avdelningschef avdelning 54, neurologi/neurologimottagningen 
Marie-Louise Dahlén-Lindqvist, medicinmottagning där lungmottagning är en del
Magnus Ransjö, sektionsledare avdelning 51, lungmedicin
Kjell Hallén, sjuksköterska neurolog.
Maria Kollberg, Sjuksköterska lungmottagningen
Marie – Louise Larsson, Usk öronmottagningen.
Anti Stridsman,, Utvecklingsledare NU-sjukvården
Maria Skön, Vårdplaneringssköterska NU – sjukvården

Uppdragsbeskrivning


Senast uppdaterad: 2020-04-09 09:06