Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Delregionalt politiskt samråd

Region- och kommunpolitiker i  delregional samverkan.

Det delregionala politiska samrådsorganet har till uppgift att:

  • Utifrån ett patient- och medborgarperspektiv föra en politisk dialog kring en gemensam utveckling för ett gränsöverskridande långsiktigt hållbart samarbete mellan berörda parter
  • Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av ett väl fungerande samarbete i närmiljön
  • Fastställa Vårdsamverkans mål och inriktning samt verksamhetsplan
  • Följa upp resultatet av samverkan utifrån samverkansavtalet
  • Stödja kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Sammansättning

Samrådsorganet består av ledamöter där Fyrbodals kommunalförbund utser sex ledamöter och 2 ledamöter utses av Lilla Edets kommun och resterande sju ledamöter ska vara en vardera från styrelsen för NU-sjukvården, en från styrelsen för Habilitering och Hälsa, en från styrelsen för Regiongemensam, en från styrelsen Närhäslan samt tre ledamöter från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samrådsorganet utser ordförande och vice ordförande för en period på två år, i övrigt följer samrådsorganet den ordinarie mandatperioden. Det delregionala samrådsorganet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Mötestider

2023

230516 kl. 10.00-12.00

230928 kl. 14.00-16.00

231212 kl. 10.00-12.00

Minnesanteckningar

Titel

Ledamöter

Delregionalt politiskt samråd, deltagare

 

Kommun:

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Uddevalla
ann-charlott.gustafsson@uddevalla.se

Annicka Johansson (M), Trollhättan
annicka.johansson@politiker.trollhattan.se

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Orust
britt-marie.andren-karlsson@orust.se

Camilla Ackerblad (M), Åmål
camilla.ackerblad@amal.se

Cecilia Gustafsson (M), Trollhättan
cecilia.gustafsson@politiker.trollhattan.se

Dan Nyberg (S), Vänersborg, vice ordförande samrådet
dan.nyberg@vanersborg.se

Daniel Jensen (KD), Mellerud
daniel.jensen@mellerud.se

Håkan Gusteus (L), Färgelanda
hakan.gusteus@pol.fargelanda.se

Kenneth Gustavsson (C), Dals Ed
kenneth.gustavsson@dalsed.se

Lars Ivarsbo (C), Lilla Edet
lars.ivarsbo@lillaedet.se

Mathias Johansson (SD), Munkedal
mathias.johansson@politik.munkedal.se

Ricard Söderberg (S), Lysekil
ricard.soderberg@politik.lysekil.se

Roger Wallentin (C), Tanum
roger.wallentin@tanum.se

Sanna Gustafsson (S), Sotenäs
sanna.gustafsson@sotenas.se

Susanne Öhrn (M), Bengtsfors
susanne.ohrn@bengtsfors.se

Zara Blidevik (M), Lilla Edet
zara.blidevik@lillaedet.se

Karin Engström, tjänsteperson Kommunalförbundet Fyrbodal
karin.engstrom@fyrbodal.se

Regionhälsan

Anette Holgersson (VP)
anette.m.holgersson@vgregion.se

Peter Heie (C)
peter.heie@vgregion.se

Hälsa o habilitering

Maria Hjärtqvist (S)
maria.hjartqvist@vgregion.se

Oscar Pihlblad (KD)
oscar.pihlblad@vgregion.se

NU-sjukvården

Anna Kahn (V)
anna.kahn@vgregion.se

Närhälsan

Anders C Nilsson (S)
anderscnilsson@hotmail.com

Tobias Björk (M)
tobias.bjork@vgregion.se

Folktandvården

Jenny Corneliusson (S)
jenny.corneliusson@tanum.se

Delregional nämnd Norra

Annica Erlandsson (S), ordförande samrådet
annica.erlandsson@vgregion.se

Maria Nilsson (KD)
maria.anna.nilsson@vgregion.se

Maria Hessman, nämndsamordnare Delregional nämnd Norra
maria.hessman@vgregion.se

Andrea Hallberg,tjänsteperson Delregional nämnd Norra
andrea.hallberg@vgregion.se 

Kansli Vårdsamverkan Fyrbodal 

Rose-Marie Sandberg, ordförande styrgrupp Vårdsamverkan Fyrbodal
rose-marie.sandberg@vgregion.se

Tanja Mattsson, vice ordförande styrgrupp Vårdsamverkan Fyrbodal
tanja.mattson@bengtsfors.se

Carola Murås, kanslichef Vårdsamverkan Fyrbodal
carola.muras@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2023-05-31 09:45