Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregionalt politiskt samråd

Region- och kommunpolitiker i  delregional samverkan.

Det delregionala politiska samrådsorganet har till uppgift att:

  • Utifrån ett patient- och medborgarperspektiv föra en politisk dialog kring en gemensam utveckling för ett gränsöverskridande långsiktigt hållbart samarbete mellan berörda parter
  • Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av ett väl fungerande samarbete i närmiljön
  • Fastställa Vårdsamverkans mål och inriktning samt verksamhetsplan
  • Följa upp resultatet av samverkan utifrån samverkansavtalet
  • Stödja kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Sammansättning

Samrådsorganet består av ledamöter där Fyrbodals kommunalförbund utser sex ledamöter och 2 ledamöter utses av Lilla Edets kommun och resterande sju ledamöter ska vara en vardera från styrelsen för NU-sjukvården, en från styrelsen för Habilitering och Hälsa, en från styrelsen för Regiongemensam, en från styrelsen Närhäslan samt tre ledamöter från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samrådsorganet utser ordförande och vice ordförande för en period på två år, i övrigt följer samrådsorganet den ordinarie mandatperioden. Det delregionala samrådsorganet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Mötestider

2022

  • 20220316 13.30-16.00
  • 20220531 13.30-16.00
  • 20220927 13.30-16.00
  • 20221123 13.30-16.00

Minnesanteckningar

Titel

Ledamöter

Kommun

Karin Engström
tjänsteperson, Fyrbodals kommunalförbund
karin.engstrom@fyrbodal.se

Lena Hult (S), Trollhättan, vice ordf. i samrådet
lena.hult@politiker.trollhattan.se 

Morgan Andersson (C), Mellerud
morgan.e.andersson@mellerud.se

Catharina Bråkenhielm (S), Orust
catharina.brakenhielm@orust.se

Michael Sternemar (L), Sotenäs
mikael.sternemar@sotenas.se

Henrik Harlitz (M), Vänersborg
henrik.harlitz@vanersborg.se

Stefan Skoglund (S), Uddevalla
stefan.skoglund@uddevalla.se

Lars Ivarsbo (C), Lilla Edet,
lars.ivarsbo@lillaedet.se

Kamilla Nilsson (M), Lilla Edet
kamilla.nilsson@lillaedet.se

Regionen

Regionhälsan 

Michael Melby(S)
michael.melby@vgregion.se

Charlotte Nordström (M)
charlotte.nordstrom@vgregion.se

Styrelsen för NU-sjukvården

Peter Heie(C)
peter.heie@vgregion.se

Styrelsen för Närhälsan

Monika Beiring (M)
monika.beiring@vgregion.se

Jim Aleberg (S) 
jim.aleberg@vgregion.se

Styrelsen för tandvård

Angelica Lundgren Bielinski (M)
angelica.bielinski@vgregion.se

Styrelsen för habilitering och hälsa

Sebastian Aronsson (S)
sebastian.aronsson@vgregion.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra

Linda Jansson (M) Ordförande i samrådet 
linda.elisabeth.jansson@vgregion.se 

Annica Erlandsson(S) 
annica.erlandsson@vgregion.se

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli

Ulrika Söderlund, tjänsteperson
ulrika.söderlund@vgregion.se

Politisk sekreterare Grön Blå samverkan

Anna Jäderström (M)
anna.jaderstrom@vgregion.se

Kansli Vårdsamverkan Fyrbodal 

Carola Murås
Enhetschef
carola.muras@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-06-10 18:55