Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregionalt politiskt samråd

Region- och kommunpolitiker i  delregional samverkan.

Det delregionala politiska samrådsorganet har till uppgift att:

  • Utifrån ett patient- och medborgarperspektiv föra en politisk dialog kring en gemensam utveckling för ett gränsöverskridande långsiktigt hållbart samarbete mellan berörda parter
  • Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av ett väl fungerande samarbete i närmiljön
  • Fastställa Vårdsamverkans mål och inriktning samt verksamhetsplan
  • Följa upp resultatet av samverkan utifrån samverkansavtalet
  • Stödja kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Sammansättning

Samrådsorganet består av ledamöter där Fyrbodals kommunalförbund utser sex ledamöter och 2 ledamöter utses av Lilla Edets kommun och resterande sju ledamöter ska vara en vardera från styrelsen för NU-sjukvården, en från styrelsen för Habilitering och Hälsa, en från styrelsen för Regiongemensam, en från styrelsen Närhäslan samt tre ledamöter från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samrådsorganet utser ordförande och vice ordförande för en period på två år, i övrigt följer samrådsorganet den ordinarie mandatperioden. Det delregionala samrådsorganet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Mötestider

2022

  • 20220316 13.30-16.00
  • 20220531 13.30-16.00
  • 20220927 13.30-16.00
  • 20221123 13.30-16.00

Minnesanteckningar

Titel

Ledamöter

Kommun

Karin Engström
tjänsteperson, Fyrbodals kommunalförbund
karin.engstrom@fyrbodal.se

Lena Hult (S), Trollhättan, vice ordf. i samrådet
lena.hult@politiker.trollhattan.se 

Morgan Andersson (C), Mellerud
morgan.e.andersson@mellerud.se

Catharina Bråkenhielm (S), Orust
catharina.brakenhielm@orust.se

Michael Sternemar (L), Sotenäs
mikael.sternemar@sotenas.se

Henrik Harlitz (M), Vänersborg
henrik.harlitz@vanersborg.se

Stefan Skoglund (S), Uddevalla
stefan.skoglund@uddevalla.se

Lars Ivarsbo (C), Lilla Edet,
lars.ivarsbo@lillaedet.se

Kamilla Nilsson (M), Lilla Edet
kamilla.nilsson@lillaedet.se

Regionen

Regionhälsan 

Michael Melby(S)
michael.melby@vgregion.se

Charlotte Nordström (M)
charlotte.nordstrom@vgregion.se

Styrelsen för NU-sjukvården

Peter Heie(C)
peter.heie@vgregion.se

Styrelsen för Närhälsan

Monika Beiring (M)
monika.beiring@vgregion.se

Jim Aleberg (S) 
jim.aleberg@vgregion.se

Styrelsen för tandvård

Angelica Lundgren Bielinski (M)
angelica.bielinski@vgregion.se

Styrelsen för habilitering och hälsa

Sebastian Aronsson (S)
sebastian.aronsson@vgregion.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra

Linda Jansson (M) Ordförande i samrådet 
linda.elisabeth.jansson@vgregion.se 

Annica Erlandsson(S) 
annica.erlandsson@vgregion.se

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli

Ulrika Söderlund, tjänsteperson
ulrika.söderlund@vgregion.se

Politisk sekreterare Grön Blå samverkan

Anna Jäderström (M)
anna.jaderstrom@vgregion.se

Kansli Vårdsamverkan Fyrbodal 

Carola Murås
Enhetschef
carola.muras@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-06-10 18:55