Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregionalt politiskt samråd

Region- och kommunpolitiker i  delregional samverkan

Det delregionala politiska samrådsorganet har till uppgift att:

  • Utifrån ett patient- och medborgarperspektiv föra en politisk dialog kring en gemensam utveckling för ett gränsöverskridande långsiktigt hållbart samarbete mellan berörda parter
  • Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av ett väl fungerande samarbete i närmiljön
  • Fastställa Vårdsamverkans mål och inriktning samt verksamhetsplan
  • Följa upp resultatet av samverkan utifrån samverkansavtalet
  • Stödja kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Sammansättning

Samrådsorganet består av ledamöter där Fyrbodals kommunalförbund utser sex ledamöter och 2 ledamöter utses av Lilla Edets kommun och resterande sju ledamöter ska vara en vardera från styrelsen för NU-sjukvården, en från styrelsen för Habilitering och Hälsa, en från styrelsen för Regiongemensam, en från styrelsen Närhäslan samt tre ledamöter från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samrådsorganet utser ordförande och vice ordförande för en period på två år, i övrigt följer samrådsorganet den ordinarie mandatperioden. Det delregionala samrådsorganet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Mötestider

2020-12-17 kl.13:00-15:30, Skype-länk

2020-09-24 kl.13:00-15:30, Vänerparken 15A,
Vänersborg

2020-01-23 kl. 13:00-15:30, Vänerparken 15A,
Vänersborg, lokal: Ugglan

 

 

 

Minnesanteckningar

Titel

Ledamöter

Kommun

Annica Johansson, tjänsteperson, Fyrbodals kommunalförbund annica.johansson@fyrbodal.se
Lena Hult (S), Trollhättan lena.hult.politiker@trollhattan.se Vice ordförande i samrådet
Morgan Andersson (C), Mellerud morgan.e.andersson@mellerud.se
Catharina Bråkenhielm (S), Orust catharina.brakenhielm@orust.se
Michael Sternemar (L), Sotenäs mikael.sternemar@sotenas.se
Henrik Harlitz (M), Vänersborg henrik.harlitz@vanersborg.se
Stefan Skoglund (S), Uddevalla stefan.skoglund@uddevalla.se
Lars Ivarsbo (C), Lilla Edet, lars.ivarsbo@lillaedet.se
Kamilla Nilsson (M), Lilla Edet,  kamilla.nilsson@lillaedet.se

Regionen
Styrelsen för regiongemensam hälso-och sjukvård 
Michael Melby
 (S)
michael.melby@vgregion.se
Charlotte Nordström (M)
charlotte.nordstrom@vgregion.se

Styrelsen för NU-sjukvården
Peter Heie
(M)
peter.heie@vgregion.seOrdförande i samrådet

Styrelsen för Närhälsan
Monika Beiring (M) monika.beiring@vgregion.se
Jim Aleberg, jim.aleberg@vgregion.se

Styrelsen för tandvård
Angelica Lundgren Bielinski
angelica.bielinski@vgregion.se

Styrelsen för habilitering och hälsa
Sebastian Aronsson
sebastian.aronsson@vgregion.se

Hälso-och sjukvårdsnämnd Norra
Linda Jansson (M)
linda.elisabeth.jansson@vgregion.se
Annica Erlandsson
(S) annica.erlandsson@vgregion.se

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
Tomas Andersson, tjänsteperson, tomas.p.andersson@vgregion.se

Politisk sekreterare Grön Blå samverkan
Anna Jäderström (M) anna.jaderstrom@vgregion.se

Övriga
Carola Murås kanslichef, Vårdsamverkan Fyrbodal
carola.muras@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-03-08 11:52