Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelser i Närvårdsamverkan

En avvikelse är när överenskommelser, riktlinjer eller samordnade individuella planer inte följs. Genom att rapportera avvikelser kan en helhetsbild synliggöra det som brister i samverkan, vilket då kan åtgärdas på ett effektivt sätt. En avvikelserapport fokuserar på vad som har inträffat, inte på vem som har varit inblandad.

Avvikelserapportering i Närvårdssamverkan gäller mellan region och kommun.

Avvikelser i samverkan beskrivs under fliken "Händelsebeskrivningar" där processen kring händelse, åtgärd och uppföljning beskrivs.

Rapport och avvikelseblanketter skickas till:
Närvårdskontoret Samordnare avvikelser
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås


Senast uppdaterad: 2019-10-16 16:15