Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelser i Närvårdssamverkan

En avvikelse i Närvårdssamverkan är när en eller flera huvudmän inte följer de styrdokument om samverkan som är gemensamt beslutade. Syftet med avvikelsehanteringen är att identifiera eventuella brister i den sammanhållna vårdprocessen mellan vård- och omsorgsgivare samt säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet inom och mellan verksamheterna. En avvikelserapport fokuserar på händelsen som har inträffat, inte på vem som har varit inblandad.

Inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg använder samtliga verksamheter inom vård och omsorg IT-systemet MedControl PRO för avvikelsehantering i samverkan.

Uppmaning vid samordning: Använd i första hand klassificeringar för avvikelser i samverkan i MedControl och komplettera vid behov med andra val. Skriv gärna vilken rutin eller riktlinje som avvikelsen gäller. 

För mer information, aktuella lathundar, inlogg till MedControl Pro med mera, klicka på nedanstående länk.

Länk till länsgemensam sida 

Lokala ledningsgrupper

Avvikelsearbete i de lokala ledningsgrupper för Närvårdssamverkan finns med i Mål och mätetal Närvårdssamverkan 2022-2023. Som en indikator för Förbättrad vård i vårdövergångarna för patienterna ska de lokala ledningsgrupperna ha diskussioner kring avvikelser på alla sina möten och mätning görs genom att protkollen granskas.

Som stöd kan framtagen mall användas för att underlätta arbetet om man vill: 

Mall för analys av avvikelser i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg - Lokal samverkansgrupp

Viktiga rutiner och riktlinjer

Utifrån analysgruppens arbete har följande rutiner och riktlinjer uppmärksammats som särskilt viktiga att uppdatera/påminna om och gå igenom vid introduktion av nyanställda:

Regionala medicinska riktlinjer  (RMR)

Delregional rutin för läkemedelshantering

ViSam

Samordnad individuell Plan (SIP)

Delregionala dokument gällande in- och utskrivningsprocessen

Analysgrupp

Marie Elm, Borås Stad
marie.elm@boras.se
 
Christina Kronquist, Närhälsan
christina.kronquist@vgregion.se
 
Anneli Westberg, SÄS
anneli.westberg@vgregion.se
 
Pernilla Berglund, Herkules vårdcentral
pernilla.berglund@ptj.se
 
Vakant, kommun SoL
 

Anna-Lena Hardtmann

Samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-03-14 10:10