Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pilot förvägsplanering för planerade operationer inom ortopedin SÄS

1 mars 2024 startar Pilot förvägsplanering för planerade operationer inom ortopedin SÄS och kommer pågå till och med oktober. Piloten kommer genomföras i Borås och Bollebygd.

Behov av att kunna planera i förväg för de patienter som har behov av hjälpinsatser från kommunal verksamhet inför eller efter operationer har diskuterats i omgångar under flera år men man har inte kunnat hitta någon lösning. Syftet har varit att i god tid kunna planera för insatser inför operation och ha en god planering för hemgång klar. Under våren 2023 togs ett förslag fram som presenterades för Styrgrupp närvård i mars och beslut togs 2023-04-28 att en pilot ska genomföras för förvägsplanering. Bollebygd och Borås blir områden för piloten då det är kommuner som samarbetar med SÄS. 

Syftet är den enskilde ska känna sig trygg och veta vad som sker efter operationen, att den enskilde ska kunna åka direkt hem igen för vård och rehabilitering i det egna hemmet och att den enskilde inte blir kvar på sjukhuset. Detta för att underlätta en snabbare återhämtning och återgång till tidigare aktivitetsnivå. Målgruppen är de patienter som opereras planerat inom ortopedin på SÄS Borås där ett i förväg identifierat behov av nytillkomna eller utökade hjälpinsatser finns.


Senast uppdaterad: 2024-04-16 15:50