Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregionalt politiskt samråd

I det Delregionala politiska samrådet (DPS) tas vision för närvårdssamverkan och strategisk inriktning fram.

Samrådet har ansvar för att den politiska viljeinriktningen blir känd och får genomslag i huvudmännens uppdrag. Uppföljning och dialog kring överenskomna fokusområden i närvårdsamverkan ska ske. Delregionala politiska samrådet ger uppdrag till Styrgruppen och Närvårdskontoret. 

Det Delregionala politiska samrådet träffas fyra gånger per år.

Kontakt

Bengt Hilmersson
Ordförande
bengt.hilmersson@vargarda.se

Staffan Setterberg
Vice ordförande
setterberg@nativo.se

Protokollrutin

Varje möte protokollförs.  När protokollet är justerat och godkänt publiceras det.


Senast uppdaterad: 2018-03-22 10:17