Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdragsgrupp      Vårdövergång i Samverkan

Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan består av representanter från kommuner, sjukhus och primärvård. Gruppen är en sammanslagning av de tidigare grupperna Uppdragsgrupp Äldre och Uppdragsgupp Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Gruppens arbete ska leda till att den enskilde inte påverkas när ansvaret för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en vårdgivare till en annan. 

Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan ska även arbeta inom området äldre på motsvarande sätt som övriga uppdragsgrupper gör utifrån de olika patientkategorierna.

För att arbetet i gruppen ska ha genomslagskraft behöver deltagarna ha inflytande i den egna organisationen. 

Uppdragsgruppen hanterar frågor som inte kan eller bör hanteras i de lokala ledningsgrupperna. Uppdrag ges av Styrgrupp närvård. I uppdraget ingår återrrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.


Senast uppdaterad: 2023-06-12 10:58